Ενημέρωση και συνυπευθυνότητα

Ενημέρωση και συνυπευθυνότητα

Κανείς δεν είναι έξω από το πρόβλημα. Όλοι είμαστε μέρος του προβλήματος και το μέλλον της Ζωής στον πλανήτη γη μας αφορά όλους. Με μια όμως προϋπόθεση. Ότι οι πολίτες γνωρίζουν. Όχι τόσο τις τεχνικές λεπτομέρειες, όσο τις διαστάσεις των νέων τεχνολογικών και επιστημονικών ανακαλύψεων. Πόσοι όμως από μας γνωρίζουν άραγε, ότι με έγκριση του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 28/3/97, δόθηκε άδεια στην εταιρεία "Zενέκα" για πειραματική καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένης ντομάτας στη Βοιωτία, στην Ηλεία και στην Ημαθία; Και ότι ακόμη υποψηφιότητα για πειραματικές καλλιέργειες στη χώρα μας έχουν θέσει η πολυεθνική εταιρεία "Αγκρέβο" για γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι, και η εταιρεία "Χελασίντ" για τρεις διαφορετικούς τύπους γενετικά τροποποιημένου βαμβακιού;
Πόσοι γνωρίζουν ότι η εταιρεία Μονσάτο που κυκλοφορεί την γενετικά τροποποιημένη σόγια, ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο Roundup, (κατασκεύασμα της ίδιας εταιρείας), πέτυχε ώστε η σόγια που πηγαίνει στον καταναλωτή να μην φέρει την ειδική σήμανση. Να μην αναγράφεται δηλαδή στην ετικέτα ότι "αυτό το προϊόν προέκυψε με την Γενετική Μηχανική", ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα της επιλογής;

Ας σημειωθεί πως στην άδεια που έδωσε το Υπουργείο στη εταιρεία Ζενέκα αναφέρεται ότι κατά την ανθοφορία πρέπει να εξασφαλιστεί απόσταση του πειραματικού αγρού από κυψέλες μελισσών μεγαλύτερη από 500 μέτρα, καθώς και συστηματικές εντομοκτονίες και απομάκρυνση της ορνιθοπανίδας. Ο λόγος της "αστυνόμευσης" των γύρω οργανισμών οφείλεται στον κίνδυνο να μεταφερθεί η γύρη, και μέσω αυτής και τα τροποποιημένα γονίδια σε άλλα φυτά, με αποτέλεσμα την πιθανή δημιουργία νέων οργανισμών με άγνωστα χαρακτηριστικά.

Στους υπέρμαχους αυτής της "προόδου" θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει τον κίνδυνο της δημιουργίας νέων ανθεκτικών βακτηριδίων, την διασταύρωση των γενετικά μεταλλαγμένων φυτών με την φυσική βλάστηση και την αλλοίωση της φυσικής πανίδας και χλωρίδας. Όλες αυτές οι μεταβολές δυστυχώς δεν γίνονται άμεσα ορατές και όταν θα διαπιστωθούν, σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση δεν θα είναι πλέον αναστρέψιμη. Ακόμη μπορούμε να πούμε ότι:
"ο κίνδυνος απελευθέρωσης γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την απελευθέρωση ραδιενεργών και τοξικών χημικών. Γιατί αντίθετα από την πυρηνική και χημική ρύπανση, οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί μπορούν να αναπαραχθούν και να πολλαπλασιαστούν στο περιβάλλον και να μεταφερθούν στο γενετικό υλικό άλλων οργανισμών".

Ήδη από όση γνώση μας έχει απομείνει γνωρίζουμε ότι η αλλαγή ενός στοιχείου στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ένα καταρράκτη αλλαγών, όπως πέφτουν τα πλακίδια στο ντομινό (domino effect).

Με βάση όλα αυτά θα έπρεπε να αναρωτηθούμε για τα κίνητρα και τους λόγους αυτής της ανάπτυξης της έρευνας στους ζώντες οργανισμούς. Και ίσως θα έπρεπε να απαντήσουμε στην ερώτηση ποιός θα ωφεληθεί τελικά.