Εφαρμογές - προεκτάσεις - φόβοι

Εφαρμογές - προεκτάσεις - φόβοι

 

Ο αμνός του Wilmut γέννησε άπειρες ελπίδες και άλλους τόσους φόβους. Η ομάδα πάντως του Ινστιτούτου Roslin οραματίζεται η ανακάλυψη αυτή να βρει κοσμοϊστορικές εφαρμογές στον τομέα της κτηνοτροφίας και της ιατρικής.
Η εταιρεία PPL Τherapeutics, που έδωσε το ένα τρίτο (750.000 δολλάρια) της χορηγίας για την δημιουργία της Ντόλυ - τα υπόλοιπα δύο τρίτα τα έδωσε το Βρετανικό Υπουργείο Γεωργίας - σκοπεύει να κλωνοποιήσει ζώα που είναι προϊόντα βιοτεχνολογικών παρεμβάσεων. Ζώα δηλαδή που στο γενετικό τους υλικό έχουν ενσωματωθεί γονίδια από άλλο οργανισμό (διαγονιδιακά είδη), και έχουν μετατραπεί σε βιοαντιδραστήρες Τα πρόβατα αυτά, ή οι αγελάδες λ.χ., θα πολλαπλασιάζονται με την κλωνοποίηση και θα εκκρίνουν στο γάλα τους ποιοτικά διαφορετικές πρωτείνες ή φαρμακευτικές ουσίες(3).
Σημειώνουμε ότι η εταιρεία PPL έχει την αποκλειστική διαχείριση της Tracy, που είναι μια διαγενετική προβατίνα, η οποία μαζί με το γάλα της εκκρίνει και την ανθρώπινη Α1 - αντιθρυψίνη (h alpha 1AT), σε ποσότητα από 1 έως 65 γραμμάρια ανά λίτρο γάλακτος(4).

Η κλωνοποίηση με σωματικά κύτταρα ζώων (2ος τρόπος κλωνοποίησης), έχει νόημα μόνο αν θέλουμε να αναπαράγουμε ένα επιθυμητό γενετικό υλικό σε πολλά αντίγραφα. Αυτό το επιθυμητό κατά περίπτωση γενετικό υλικό μπορεί να είναι ένα "φυσικό" προϊόν, δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μόνο του στη φύση με τους νόμους της φυσικής επιλογής, ή να είναι αποτέλεσμα γενετικής παρέμβασης από τον άνθρωπο με τις μεθόδους της γενετικής μηχανικής, δηλαδή να είναι ένας γενετικά τροποποιημένος οργανισμός. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση η κλωνοποίηση αναπαράγει σε μεγάλους αριθμούς οργανισμούς που δεν υπήρχαν προηγουμένως στη φύση. Στο σημείο αυτό συναντάται η κλωνοποίηση με την γενετική μηχανική.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ορισμένους παραμέτρους σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων και την κλωνοποίηση του ανθρώπου.