Κλωνοποίηση στα ζώα

 

1. Κλωνοποίηση στα ζώα:

 

<![endif]-->Η κλωνοποίηση των ζώων διαφέρει από ενδεχόμενη εφαρμογή στον άνθρωπο, ως προς το εξής: Τα κλωνοποιημένα ζώα όταν ανατραφούν κάτω από ίδιες συνθήκες, μπορούν να είναι όμοια όχι μόνον όσον αφορά το γενετικό τους υλικό (γονότυπο), αλλά και όσον αφορά και τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά (φαινότυπο) τους.
Αυτό θα έχει επίδραση στους εξής τομείς:

1.     Έρευνα:
Η δημιουργία πειραματόζωων με την ίδια γενετική και φαινοτυπική σύσταση για την εφαρμογή πειραμάτων (έρευνα για καινούργια φάρμακα, μελέτη της γήρανσης και κληρονομικών ασθενειών, θεραπευτικά πρωτόκολλα για τον καρκίνο και τις άλλες παθήσεις, νέοι δρόμοι στον τομέα των μεταμοσχεύσεων κ.α.)

Θα γίνει δυνατόν να μελετηθεί το φαινόμενο της γήρανσης των οργανισμών, ακόμα ήδη από τη δημιουργία της Ντόλυ, καθόσον ακόμα δεν γνωρίζουμε αν το ζώο αυτό είναι 7 μηνών ή 7 χρονών (όσο δηλαδή και η ηλικία του ζώου από το οποίο πάρθηκε το DNA). Η χρησιμοποίηση δηλαδή γονιδίων από ένα γερασμένο ζώο, θα βοηθήσει να αποκτήσουμε νέες γνώσεις για την διαδικασία της γήρανσης. Ήδη υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η συσσώρευση μικροσκοπικών γενετικών λαθών προκαλεί τις αλλαγές στο σώμα του ζώου που γερνά. Και ήδη γνωρίζουμε ότι με την πάροδο του χρόνου επέρχεται απώλεια των ακραίων αλληλουχιών του DNA στα χρωματοσώματα των κυττάρων και έτσι ο οργανισμός "γερνάει" και λιγοστεύει η ζωή των κυττάρων του(5). Πρόσφατα μάλιστα ανακαλύφθηκε η λειτουργία της τελομεράσης, ενός ενζύμου που δρα στα στα άκρα των χρωμοσωμάτων και επιτρέπει στα άκρα του χρωμοσώματος να παραμείνουν στο σωστό τους μέγεθος κατά τον διπλασιασμό τους(6).

2.     Αγροτική οικονομία:
Η αναπαραγωγή ζώων που έχουν επιθυμητά χαρακτηριστικά (κλωνοποίηση ζώων υπό εξαφάνιση, φάρμες ζώων με αυξημένη και καλής ποιότητας ζωικά προϊόντα, όπως γάλα, κρέας, μαλλί κ.α.)

3.     Φαρμακευτική βιομηχανία:
Η αναπαραγωγή διαγονιδιακών ζώων που έχουν κατασκευαστεί με γενετικό ανασυνδιασμό για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, όπως Α1 αντιθρυψίνης, ινσουλίνης, αντιθρομβίνης, ο παράγων ΙΧ της πήξεως και άλλων σε μεγάλες ποσότητες(7).