Βιβλίο

Πλήρη απορύθμιση στην εσωτερική αγορά βιβλίου, πλήγμα στην πολυφωνία και αποδυνάμωση της εργασίας θα επιφέρει η επικείμενη κατάργηση της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου

29/01/2014
Προς: 
τους Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού - Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5770/29.1.2014

Πλήρη απορύθμιση στην εσωτερική αγορά βιβλίου, πλήγμα στην πολυφωνία και αποδυνάμωση της εργασίας θα επιφέρει η επικείμενη κατάργηση της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου

Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων νομοθετική διάταξη η οποία θα άρει τις προστατευτικές διατάξεις που αφορούν την αγορά του βιβλίου και στην ουσία θα καταργεί την Ενιαία Τιμή Βιβλίου.

Η εν λόγω νομ

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1b9rhDD 

Συνεχίζεται η καθυστέρηση παράδοσης των σχολικών βιβλίων

08/12/2011
Προς: 
τους κ.κ Υπουργούς : Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εσωτερικών

 

Απάντηση: 

«Συγχαρητήρια, κ. Διαμαντοπούλου».

Ημερομηνία: 
02/09/2011

«Συγχαρητήρια, κ. Διαμαντοπούλου».

Syndicate content