Επερώτηση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ. Η καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και ο κόσμος της εργασιακής επισφάλειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

27/11/2009
Προς: 
τους Υπουργούς: • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης •Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Η καταστροφή των εργασιακών σχέσεων και ο κόσμος της εργασιακής επισφάλειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 Η εργατική τάξη της χώρας μας, εδώ και 20 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σφοδρότερη επίθεση στα δικαιώματά της και κυρίως στο δικαίωμα για πλήρη, ουσιαστική και ποιοτική εργασία.

Syndicate content