Δελτία Τύπου

Οι κρατούμενοι χρήστες ουσιών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του θεραπευτικού προγράμματος που επιθυμούν

Ημερομηνία: 
01/08/2008

Ο βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τάσος Κουράκης κατέθεσε ερώτηση για το πρόβλημα των ναρκωτικών και των θεραπευτικών προγραμμάτων στις φυλακές. Ο βουλευτής επισήμανε ότι, ενώ οι μισοί περίπου κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές κρατούνται για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, δεν υλοποιούνται με επάρκεια θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης. Τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών, εκπαίδευσης του προσωπικού σε ζητήματα πρόληψης και χειρισμού εξαρτημένων και εισαγωγής πρακτικών μείωσης της βλάβης. Επισήμανε την κραυγαλέα έλλειψη προγραμμάτων υποκατάστασης τα οποία με τη δεδομένη ελαστικότητά τους, τη διεισδυτικότητά τους σε δύσκολους πληθυσμούς εξαρτημένων και τους ενδιάμεσους στόχους που βάζουν μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα στη μείωση της βλάβης και τη θεραπεία εξαρτημένων στη φυλακή. Επειδή σε θέματα υγείας οι κρατούμενοι δικαιούνται τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στη θεραπεία με τους εκτός των τειχών, επισήμανε την ανάγκη διάθεσης όλων των τύπων θεραπευτικών προγραμμάτων, με προσαρμογές στις ειδικές συνθήκες των φυλακών. Τέλος τόνισε την ανάγκη διασύνδεσης των θεραπευτικών προγραμμάτων στις φυλακές με αυτά εκτός των φυλακών ώστε αυτά να αποτελούν γέφυρες επανένταξης με τον έξω κόσμο.