Συνεντεύξεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑΣΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ στο www.360pedia.gr: ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟ 2015

Έντυπο: 
www.360pedia.gr
23/01/2015

ΚΟΥΡΑΚΗΣ1

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

 1.  Αυτή τη στιγμή, τα δημοτικά σχολεία λειτουργούν σε τρείς ταχύτητες. Κάποια είναι ενταγμένα στον Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, κάποια είναι ολοήμερα και κάποια κλασσικά δημοτικά που τελειώνουν στις 12.00 η τη 1.00 το μεσημέρι. Οι δύο πρώτοι τύποι σχολείων αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία τους γιατί δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί. Θεωρούνται επίσης «ακριβά» σχολεία. Πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να υλοποιήσετε την προγραμματική σας θέση για επέκταση του ολοήμερου διευρυμένου ωραρίου σε όλα τα δημοτικά της χώρας;

  Για τον ΣΥΡΙΖΑ η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι θέμα κόστους αλλά θέμα ιεράρχησης πολιτικών προτεραιοτήτων. Εφόσον η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί βασική μας προτεραιότητα – και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι βασικός πυλώνας του εκπαιδευτικού συστήματος- θα αναζητηθούν εξαρχής όλες οι δυνατότητες οι οποίες θα επιτρέψουν στα δημόσια δημοτικά σχολεία να λειτουργήσουν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα και με ολοήμερο ωράριο, σε μία ταχύτητα, εκείνη της αναβάθμισης και της ανάπτυξης. Διότι η ανάπτυξη της χώρας εξαρτάται και από -αν όχι κυρίως από- το δημόσιο σχολείο, του οποίου τα θεμέλια εν πολλοίς στηρίζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Προτείνετε την καθιέρωση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής Αγωγής όταν τα οικονομικά της χώρας το επιτρέψουν. Η επιστροφή στο καθεστώς υπαγωγής στο υπουργείο Παιδείας, από τους δήμους που είναι σήμερα, σε τι θα εξυπηρετήσει;

 

Η σημασία της προσχολικής αγωγής για την ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και για την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη  και  για το λόγο αυτό σταδιακά θα γίνει διετής και θα παρέχεται από το δημόσιο σχολείο σε ολοήμερο ωράριο. Σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα,  στην   προσχολική αγωγή συμπεριλαμβάνονται και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι θα αναβαθμιστούν και θα τεθούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να παρέχουν ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σε όλα τα παιδιά της χώρας.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

 1. Το Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης το οποίο περιγράφεται, σε αδρές γραμμές, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας νέος τύπος Λυκείου που συνδυάζει την Γενική με την Τεχνολογική Εκπαίδευση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

 

Το Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης, συνδυάζει αρμονικά τη θεωρητική μόρφωση με την πρακτική δραστηριότητα και τη σύγχρονη τεχνολογία, και παρέχει σύγχρονη γενική και τεχνολογική μόρφωση σε κάθε μαθητή και μαθήτρια, ανάλογη προς το επίπεδο της ηλικίας τους, μέσα από ένα πλέγμα μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής.   Λειτουργεί αυτοδύναμα σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το σύστημα πρόσβασης σε αυτή.  Αναβαθμίζει το μορφωτικό ρόλο του λυκείου στρέφοντας  το  ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών στις σπουδές τους στο λύκειο και όχι στη φροντιστηριακή προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της πρότασής μας για το Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης είναι τα εξής:

  • κρατά στο πλαίσιο του σχολείου το μαθητικό πληθυσμό που συνεχίζει τις σπουδές στη βαθμίδα του λυκείου μετά την αποπεράτωση της ισχύουσας σήμερα 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
  • συνδέει, σε ένα υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, μετά το Γυμνάσιο, τη θεωρία με την πράξη,
  • συμβάλλει στην άμβλυνση των στερεοτύπων που συνδέονται με τη διανοητική και τη χειρωνακτική εργασία,
  • παρέχει υψηλότερου επιπέδου γενική μόρφωση, αναγκαία για μια πιο επιτυχή παρακολούθηση οποιασδήποτε περαιτέρω εξειδίκευσης,
  • αναβάλλει για μεταγενέστερο επίπεδο (μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο) τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σχετικά με εκπαιδευτικές/επαγγελματικές επιλογές.
  • συμβάλλει στην άμβλυνση των συνεπειών των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της μόρφωσης.

 2. Τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία είναι χιλιάδες. Πως θα εξασφαλιστούν οι πόροι για να προσληφθούν οι εκπαιδευτικοί που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία ακόμη και των τύπων σχολείων που είναι θεσμοθετημένοι, αυτή τη στιγμή σε κάθε βαθμίδα;

 Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Παιδεία και η Υγεία είναι βασικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αυξήσουμε λοιπόν  σταδιακά τα κονδύλια για την Παιδεία και την Έρευνα από τον κρατικό προϋπολογισμό, και θα αναπροσαρμόσουμε τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ ώστε να γίνει ουσιαστικότερη η  αξιοποίηση τους.  Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία, οι οποίες σταδιακά θα προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα επιτρέψει την πλήρη στελέχωση των σχολείων με τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς για την λειτουργία όλων των σχολείων κάθε τύπου και σε κάθε βαθμίδα.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1. Τι θα γίνει με την Μαθητεία; Θα την καταργήσετε πλήρως ή θα την τροποποιήσετε ώστε να μην προσφέρει φθηνά εργατικά χέρια αλλά πραγματική επαγγελματική εμπειρία και δυνατότητα απασχόλησης; Η μακρόχρονη εμπειρία άλλων χωρών έχει να επιδείξει και θετικά αποτελέσματα με την προϋπόθεση ενός αυστηρού ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά και στρεβλώσεις.

 

Η Μαθητεία, όπως θεσμοθετήθηκε με το νόμο το 4186/2013, εντάσσεται σε ένα νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο όπως έχουμε καταστήσει σαφές, δεν μας εκφράζει. Δεν μπορούμε να την δούμε ως αποκομμένη πρακτική, παρά να την εντάξουμε μέσα σε μία γενικότερη στόχευση, η οποία αποσκοπεί στην ποσοτική και ποιοτική συρρίκνωση της δημόσιας παιδείας. Ως εκ τούτου, όπως και όλοι οι υπόλοιποι μνημονιακοί νόμοι για την εκπαίδευση, έτσι και όλο το πλαίσιο του ν. 4186/2013, ο οποίος περιλαμβάνει και τη Μαθητεία, θα καταργηθεί πλήρως.

 2.  Τι θα γίνει με τους τομείς που καταργήθηκαν στην τεχνολογική εκπαίδευση, θα επανέλθουν μόνο για το μεταβατικό διάστημα ή θα ενσωματωθούν στο ΕΛΘΠ;

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στο «δόγμα του Σοκ» στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής του πολιτικής. Μέχρι την θεσμοθέτηση του Ενιαίου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, κατά το οποίο όλες οι καταργηθείσες ειδικότητες, θα επανέλθουν και στη συνέχεια θα συμπεριληφθούν στο ΕΛΘΠ και ενδεχομένως θα εμπλουτιστούν και με περισσότερες. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι όποιες αλλαγές θα εισαχθούν σταδιακά και κατόπιν διαλόγου και συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1.  Τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τραγική υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυξημένου φοιτητικού πληθυσμού;

 

Όπως προαναφέραμε, θα αυξήσουμε τα κονδύλια για την παιδεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε σταδιακά να προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα αναδιαρθρώσουμε τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την αποδοτικότερη   αξιοποίηση τους.  Η αύξηση των δαπανών για την παιδεία,  θα εξασφαλίσει ότι όλες οι  σχολές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θα εξοπλιστούν με όλα τα απαιτούμενα μέσα  και  θα έχουν όλες τις αναγκαίες υποδομές που επιβάλει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες του αυξημένου φοιτητικού πληθυσμού, που προκαλούν αυτή τη στιγμή οι αθρόες μετεγγραφές, έως ότου με την βελτίωση των υποδομών της φοιτητικής  μέριμνας καταστεί δυνατό κάθε μαθητής να σπουδάζει σε κάθε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ της χώρας.

2.   Τι θα γίνει με τους διαθέσιμους διοικητικούς υπαλλήλους και με τις εκκρεμούσες τοποθετήσεις εκλεγμένων καθηγητών; Θα ανοίξουν οι προσλήψεις διδακτικού προσωπικού; με ποιες προϋποθέσεις και με τι κονδύλια;

 

Από τα πρώτα  μέτρα μιας κυβέρνησης της αριστεράς θα είναι η κατάργηση του θεσμού της διαθεσιμότητας και η άμεση επιστροφή των «διαθέσιμων» εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων στις θέσεις τους. Σε σχέση με τις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, καταρχάς άμεσα θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες τοποθετήσεις εκλεγμένων καθηγητών, ενώ σχεδιάζουμε και έναν νέο προγραμματισμό προσλήψεων για την εξασφάλιση της λειτουργίας όλων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Όπως  τονίσαμε και παραπάνω τα κονδύλια για τις προσλήψεις,  θα εξασφαλιστούν από την αύξηση των δαπανών για την παιδεία και το νέο ΕΣΠΑ.

 3.  Θα διατηρήσετε το καθεστώς των ελεύθερων μετεγγραφών; Και πως θα αντιμετωπίσετε την απορρύθμιση που έφερε στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ;

 

Το καθεστώς των μετεγγραφών είναι ένα μεταβατικό μέτρο, που θα εγκαταλειφθεί μόλις  ορθοποδήσει η φοιτητική μέριμνα και  η συνολικότερη και γενναία υποστήριξη της κυβέρνησης της Αριστεράς στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι μετεγγραφές, θα μπορούσαν να παραμείνουν ως ειδικό καθεστώς για λίγες και εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαντικών προβλημάτων υγείας για παράδειγμα. 

  4.  Μήπως η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας θα έδινε λύση στο πρόβλημα; Θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση αυτής της δράσης;

 

Προφανώς και θα έδινε λύση στο πρόβλημα.  Άλλωστε, η ενίσχυση και η χρηματοδότηση της φοιτητικής μέριμνας και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να σπουδάζουν σε κάθε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  σε όλη τη  χώρα , αποτελεί  σταθερή μας θέση, καθώς είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφεύγονται τα προβλήματα της υπερσυγκέντρωσης φοιτητών σε κεντρικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ και της απαξίωσης και του μαρασμού Πανεπιστημιακών σχολών  ή σχολών των ΤΕΙ της περιφέρειας. Στις  1/8/2012 καταθέσαμε στη Βουλή σχέδιο νόμου για την λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συγκεκριμένο άρθρο για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 1.   Τι θα γίνει με τους διαθέσιμους; 

Όπως προαναφέρθηκε, δεσμευόμαστε ότι  άμεσα θα καταργηθεί ο θεσμός της διαθεσιμότητας και όλοι οι «διαθέσιμοι» εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι θα επιστρέψουν στις θέσεις τους.

 2. Τι θα γίνει με την αξιολόγηση; 

Με την λεγόμενη διαδικασία της «αυτό-αξιολόγησης» και «αξιολόγησης», η οποία ξεκίνησε την περσινή σχολική χρονιά και συνεχίζεται φέτος εν μέσω καταγγελιών, μηνύσεων, απεργιών και εν τέλει αποχής από το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Υπουργείο Παιδείας, κατόρθωσε να αποδείξει περίτρανα, αυτό που όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν εξαρχής επισημάνει : η συγκεκριμένη διαδικασία έχει απονομιμοποιηθεί στην συνείδηση των εκπαιδευτικών, ως ένα εργαλείο χειραγώγησης, ως ένας εκβιαστικός και αυταρχικός μηχανισμός, ο οποίος χρησιμοποιώντας μέσα όπως αυτό της μισθολογικής καθήλωσης και της απειλής για «διαθεσιμότητες», καταστρατηγεί δικαιώματα, στραγγαλίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, απαξιώνει το εκπαιδευτικό έργο και επιτίθεται συνολικά στον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δηλώσει πολλές φορές, ότι αυτού του είδους η αξιολόγηση δεν εκφράζει την εκπαιδευτική του πολιτική και δεν εξυπηρετεί τους στόχους του για τη δημόσια εκπαίδευση. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα καταργήσουμε τους σχετικούς με την αξιολόγηση Νόμους 4024/11, 4142/13 και 3848/10 και το Προεδρικό Διάταγμα 152/13 και ότι δεν  θα επικυρώσουμε εκ των υστέρων τετελεσμένα που απορρέουν από την εφαρμογή αυτού του αυταρχικού νομοθετικού πλαισίου.

 3.  Πως θα αποτιμάται το εκπαιδευτικό έργο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε επίπεδο διδασκόντων;

  Η Κυβέρνηση της Αριστεράς, προκρίνει αντί της αυταρχικής αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, ένα ουσιαστικό πλαίσιο θεσμικής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την επιμόρφωση και την στήριξη των εκπαιδευτικών, όσο και την συμμετοχική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν συνόλω. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αποτίμηση του έργου των δασκάλων και της επίδοσης των μαθητών, θα αποσκοπεί στο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις αναγκαίες ενέργειες στήριξης των δασκάλων και των μαθητικών αναγκών και όχι στον  εξοβελισμό, στην  τιμωρία και  στην περιθωριοποίηση.

 4.  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σχεδόν παγώσει επί χρόνια. Τα κονδύλια ΕΣΠΑ προορίζονται για καινοτόμα προγράμματα. Πότε εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα τα νέα προγράμματα σπουδών ώστε να ξεκινήσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών;

 

Έχουμε δεσμευτεί στα άμεσα μέτρα του προγράμματός μας για την Παιδεία, ότι  θα υπάρξει διασφάλιση της χρηματοδότησης για τις πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης και  αναπροσαρμογή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την  ουσιαστική αξιοποίηση τους.

 

 5.  Τι θα γίνει με τα στελέχη εκπαίδευσης; 

Η συνολική αναδιάρθρωση   του θεσμικού πλαισίου και της δομής της διοίκησης και της οργάνωσης της εκπαίδευσης θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου και  συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και απαιτεί χρόνο.
Επιβάλλεται χωρίς καμία διάθεση ρεβανσισμού να υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές :
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές θα αντικατασταθούν άμεσα.
Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια και με 3  αιρετά μέλη. Σήμερα το ΠΔ 1/2003 προβλέπει 2 αιρετά μέλη, θα προχωρήσουμε σε  τροποποίηση του ως προς τον αριθμό των αιρετών μελών. Το τρίτο αιρετό μέλος, λόγω του ότι ήδη έχουν γίνει οι εκλογές ανάδειξης τους, θα ορίζεται από τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις και για όσο διάστημα θα ισχύει το μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο.
Για τους Διευθυντές εκπαίδευσης θα περιοριστούν δια νόμου οι αρμοδιότητες τους, αλλά θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δηλ τον Ιούλιο του 2015.   Θα οριστούν νέα κριτήρια για την ανάδειξη των  διευθυντών  εκπαίδευσης και θα γίνουν οι κρίσεις
Για τους Σχολικούς συμβούλους θα υπάρξει άμεση τροποποίηση δια νόμου των αρμοδιοτήτων τους, ο ρόλος τους θα είναι μόνο παιδαγωγικός και συμβουλευτικός. Θα οριστούν κριτήρια και θα γίνουν  οι κρίσεις.

 6. Τι θα γίνει με τους Συντονιστές εκπαίδευσής Εξωτερικού που αλλάζουν αιφνιδιαστικά και μέσα στην προεκλογική περίοδο.

 

Η κίνηση του Υπουργείου Παιδείας να εκδώσει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, σε προεκλογική περίοδο, ήταν απαράδεκτη και καταγγέλθηκε. Οι θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού θα κριθούν μετά τη λήξη της θητείας τους, δηλαδή τον Ιούλιο του 2015.

 7.  Οι μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια (3.900 καθηγητές ειδικοτήτων) ολοκληρώθηκαν μετά από δύο χρόνια, λίγο πριν τα Χριστούγεννα και με απολύτως αδιαφανείς διαδικασίες, όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και οι αιρετοί στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι οργανικές θέσεις διαρρέεται ότι θα δημιουργηθούν εκ των υστέρων και προεκλογικά. Υπάρχει νομικό θέμα και πως θα το αντιμετωπίσετε με δεδομένο ότι είναι όντως απαραίτητος αυτός ο αριθμός εκπαιδευτικών και ακόμη μεγαλύτερος, για τη λειτουργία των ολοήμερων;

 

Η διαδικασία των Μετατάξεων εκπαιδευτικών οκτώ ειδικοτήτων από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί θλιβερό παράδειγμα της προχειρότητας και της αδιαφάνειας με την οποία το Υπουργείο Παιδείας χειρίστηκε μείζονα εκπαιδευτικά ζητήματα στην «μνημονιακή» αυτή περίοδο. Ο τεράστιος αριθμός ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς αλλά και οι καταγγελίες από όλες τις πλευρές (Επιστημονικές Ενώσεις, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, Υπηρεσιακά Συμβούλια…) δυστυχώς αποδεικνύουν την παραπάνω διαπίστωση. Για να αντιμετωπίσουμε την περίπλοκη  αυτή κατάσταση, δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που αιτούνται οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς : την επανεξέταση και κοινοποίηση των πινάκων με τα μόρια των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών και την επανεξέταση τόσο του θεσμικού πλαισίου (Ν.4172/2013) όσο και του συνόλου των υποχρεωτικών μετατάξεων και την πραγματοποίηση των αναγκαίων μετακινήσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και με τήρηση σαφών και δίκαιων νομικών κανόνων.

 8. Θα γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών και πότε;

 Δεν θα γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ, όσον αφορά τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών. Σχεδιάζουμε έναν νέο προγραμματισμό μόνιμων προσλήψεων προσωπικού που θα υλοποιηθεί άμεσα  με την συνεκτίμηση του συνόλου των προσόντων κάθε εκπαιδευτικού. Κατά προτεραιότητα θα διοριστούν όσοι ανήκουν σε κλειστές λίστες, και έχουν διοριστεί προηγούμενοί τους (Διοριστέοι ΑΣΕΠ, 30μηνο, 24μηνο +ΑΣΕΠ, λίστα Πολυτέκνων) και εφόσον εξαντληθούν αυτές οι λίστες οι διορισμοί θα γίνουν από τη νέα επικαιροποιημένη λίστα προϋπηρεσίας αναπληρωτών. Έτσι  θα εξασφαλίσουμε τη λειτουργία και τη διοίκησης όλων των σχολείων. Ταυτόχρονα, σταδιακά θα καταργήσουμε όλες τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Μεταβατικά θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες προσλήψεων μέσω προγραμμάτων για να καλυφθούν τα υπόλοιπα κενά, ενισχύοντας όμως τις χαμηλές αμοιβές τους. Επίσης, θα επιδοτήσουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των εκπαιδευτικών και η επαρκής στελέχωση των σχολικών μονάδων σε αυτές τις περιοχές.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές στο χώρο της ιδιωτικής μέσης εκπαίδευσης σε επίπεδο λειτουργίας και αδειοδότησης των σχολείων αλλά και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Πως σκοπεύετε να κινηθείτε σε αυτό το θέμα;

 Τα τελευταία χρόνια η δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση έχει παραδοθεί στους νόμους της αγοράς με σκανδαλώδεις διατάξεις που μετατρέπουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε καθαρή επιχείρηση και αποδομούν τις εργασιακές  σχέσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται εκεί.

Θα διασφαλίσουμε την τήρηση της νομιμότητας στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, η οποία καταπατάται βάναυσα σε όλα τα επίπεδα και θα  επαναφέρουμε τα καταργηθέντα εργασιακά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων.

 http://360pedia.gr/syriza-diorismoi/