Βουλή - Ερωτήσεις

«Δάνεια από φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚA)»

06/02/2013
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς: - Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6791/6.2.2013

«Δάνεια από φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚA

Μετά τις δραματικές μειώσεις στο εισόδημα των εκπαιδευτικών, από την επιβολή του νέου μισθολογίου και την υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας και των ασφαλιστικών κρατήσεων, υπάρχει η αναγκαιότητα να ρυθμιστεί η αποπληρωμή των δανείων που έλαβαν  από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚA) με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του τα νέα εισοδηματικά δεδομένα.

Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί:

1)  Υπάρχει στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου η τροποποίηση της νομοθεσίας που ορίζει τη διαδικασία δανειοδότησης από ΦΚΕ και συγκεκριμένα το άρθρο 16 παρ. 1δ Ν.3586/2007 ώστε να δίνεται στους δανειολήπτες εκπαιδευτικούς η δυνατότητα εξόφλησης των Δανείων τους  έως 60 ισόποσες δόσεις, αντί των 36 που προβλέπεται σήμερα;

2)  Θα δοθεί η δυνατότητα αναστολής καταβολής των δόσεων για περίοδο δύο (2) ετών, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του Δανειολήπτη στο ΔΣ του ΦΚΑ από τον οποίο έχει λάβει δάνειο;

3)  Σε περίπτωση που τα ανωτέρω ενδεχόμενα έχουν αποκλειστεί, πώς αιτιολογείται η απόφαση αυτή;

 

 

 

 

                                   Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Αθανασίου (Νάσος) Αθανάσιος

 

Κουράκης Τάσος

 

Παναγούλης Στάθης

        

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1b9Q9tx