Βουλή - Ερωτήσεις

«Να πληρωθούν άμεσα όσοι απασχολήθηκαν ως σχεδιαστές-αξιολογητές στο θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) κατά τα σχολικά έτη 2008-09 και 2009-2010»

05/11/2014
Προς: 
τους Υπουργούς • ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ερώτηση

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1ppN86s