Βουλή - Ερωτήσεις

«Στον αέρα καινοτόμο πρόγραμμα για την απεξάρτηση τοξικομανών κρατουμένων»

14/07/2009
Προς: 
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
Ερώτηση

 Θέμα: «Στον αέρα καινοτόμο πρόγραμμα για την απεξάρτηση τοξικομανών κρατουμένων»
 
Επανακαταθέτουμε την ερώτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 18192/28-4-2009 επειδή δεν απαντήθηκε.
 
Με το νόμο 2721/1999 αποφασίστηκε η ίδρυση δύο Ειδικών Θεραπευτικών Ιδρυμάτων στον Ελεώνα Θηβών και στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με τίτλο Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων (ΚΑΤΚ).
 Στόχος των καταστημάτων αυτών σύμφωνα με τον νόμο ίδρυσής τους ήταν «η θεραπευτική μεταχείριση τοξικομανών κρατουμένων για τη σωματική και ψυχική τους απεξάρτηση».
Η λειτουργία των κέντρων αυτών εξαγγέλθηκε σαν πανευρωπαϊκή πρωτοπορία αφού η διαδικασία της απεξάρτησης δεν θα εφαρμοζόταν σε Κλειστό Κατάστημα Κράτησης αλλά σε Ειδικό Θεραπευτικό Κέντρο, όπου ο κρατούμενος θα αντιμετωπιζόταν σαν «θεραπευόμενος» και όχι σαν «φυλακισμένο» άτομο.
Το 2002 ξεκινάει η λειτουργία του ΚΑΤΚ Θηβών το οποίο έδινε θεωρητικά  τη δυνατότητα για θεραπεία σε 250 κρατούμενους, αλλά σήμερα λειτουργεί μόνο με 55 τοξικοεξαρτημένους, λόγω ελλιπούς στελέχωσης.
Χειρότερη τύχη είχε το ΚΑΤΚ Κασσάνδρας, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 1994-1995 και ενώ από το 2004 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δεν λειτούργησε ποτέ και σήμερα τα κτίρια παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. Για την κατασκευή των κτιριακών υποδομών δαπανήθηκαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ που προήλθαν από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προέβλεπε δε την δυνατότητα θεραπείας 360 κρατουμένων.
 
Επειδή οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 40% του συνόλου του πληθυσμού των φυλακών της επικράτειας
 
Επειδή η αντιμετώπιση των κρατουμένων ως «θεραπευομένων» και όχι σαν φυλακισμένων αποτελεί καινοτομία του προγράμματος
 
 
Επειδή στο πρόγραμμα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη φάση της επανένταξης των θεραπευομένων ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η απεξάρτηση
 
Επειδή ηεπί σειρά ετών εξαγγελία  της λειτουργίας του ΚΑΤΚ Κασσάνδρας καταντά εμπαιγμός
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 

  1. Ποιά  μέτρα προτίθεστε να πάρετε και με ποιο χρονοδιάγραμμα για

 

    • τη στελέχωση του ΚΑΤΚ Ελεώνα Θηβών ώστε να λειτουργήσει πλήρως;

 

    • την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του ΚΑΤΚ Κασσάνδρας και τη στελέχωσή του;

 

  1. Έχετε εξασφαλίσει τις πιστώσεις για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΑΤΚ Ελεώνα και Κασσάνδρας;

 
 
 
 
                                                      
 
                                                                          Ο ερωτών βουλευτής
 
 
 
                                                                             Τάσος   Κουράκης