Βουλή - Ερωτήσεις

Άρση της αδικίας στον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών κράτησης νεαρών φοιτητών

22/02/2010
Προς: 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6430/ 22.2.2010
 
Άρση της αδικίας στον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών κράτησης νεαρών φοιτητών
 
 
 
Σύμφωνα με το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές καθορίζεται ότι  κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως δύο (2) ημέρες εκτιομένης ποινής σε περιπτώσεις όπως αυτή της φοίτησης των κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2776/1999 νεαρών κρατουμένων αφενός και των κρατουμένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και παραμένουν στα ειδικά καταστήματα και τμήματα κατά την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου αφετέρου καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα  Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 
Αν όμως κρατούμενος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν βρίσκεται σε ειδικό κατάστημα κράτησης, δεν χαίρει του ευεργετικού υπολογισμού ημερών, δηλαδή κάθε μέρα απασχόλησης δεν υπολογίζεται ως δύο, αλλά κάθε μία ημέρα μετάβασης και παρακολούθησης μαθημάτων υπολογίζεται ως μία και τρία τέταρτα (1 ¾).
 
Ερωτάται ο κ. υπουργός
 
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ουσιαστικής σωφρονιστικής πολιτικής θα προχωρήσει στην άρση της υφιστάμενης αδικίας ως προς τον ευεργετικό υπολογισμό του χρόνου κράτησης φοιτητών ανεξαρτήτως της μορφής του καταστήματος κράτησης;
 
 
                                                                           Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
                                                                             Κουράκης Τάσος
 
                                                                             Κουβέλης Φώτης

 

Απάντηση: