Βουλή - Ερωτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ο κατάλογος των αδιορίστων μελών ΔΕΠ

06/05/2011
Προς: 
κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:763/6.5.2011
 
 
Ο κατάλογος των αδιορίστων μελών ΔΕΠ
Παρακαλείται η κυρία Υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή την επετηρίδα που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Παιδείας με τη σειρά των αδιορίστων μελών ΔΕΠ.
 
               
                                                Ο αιτών βουλευτής
 
Αναστάσιος Κουράκης 

 

Απάντηση: