Βουλή - Ερωτήσεις

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Υπουργείο Οικονομικών στην έκδοση πορίσματος για τις καταγγελίες σχετικά με τις συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας.

29/09/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών
Ερώτηση

 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το Υπουργείο Οικονομικών στην έκδοση πορίσματος για τις καταγγελίες σχετικά με τις συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας.

 

Μικρές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων υπέβαλαν στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2006 γραπτές καταγγελίες για τις μη νόμιμες αναθέσεις συμβάσεων μεταφοράς μαθητών στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας. Οι εν λόγω καταγγελίες κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Kου Π. Δούκα, ο οποίος και ενημέρωσε με κατεπείγουσα μορφή την 26η Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων καθώς και τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στους παραπάνω νομούς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι : επί του θέματος έχει ήδη επιληφθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει από διοικητική επιστολή που έστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αλλά και από διμερή συζήτηση, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ελληνικής Κυβέρνησης στις 19 και 20 Ιουνίου 2008, κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προέβησαν στην ενταλματοποίηση δαπανών, ενώ αναμένεται το πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης,

ερωτώνται οι κκ. υπουργοί:

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν εκδίδεται το πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών στους παραπάνω νομούς;

Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Ευαγγελία Αμμανατίδου

Απάντηση: