Βουλή - Ερωτήσεις

Ανάγκη τροποποίησης του νόμου ώστε να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση των υποψηφίων για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής.

27/09/2010
Προς: 
κ. Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3503/27.9.2010
 
 
Ανάγκη τροποποίησης του νόμου ώστε να μην υπάρξει άνιση μεταχείριση των υποψηφίων για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής.
 
            Με το νόμο 3699/2008, άρθρο 34 (Εξουσιοδοτικές Διατάξεις) προβλέπεται η σύσταση θέσεων Σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Με τον πρόσφατο νόμο 3848/2010, άρθρο 11, προβλέπεται ότι υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και για τις θέσεις Προϊσταμένων Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) μπορεί να είναι: α. εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, β.εκπαιδευτικοίτου Π.Δ. 323/1993(Εκπ/κοί Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), και γ.εκπαιδευτικοίΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςτων αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Τμήματα Ένταξης.
Από τις παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπεται υποψηφιότητα εκπαιδευτικών από τον κλάδο των Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής τόσο για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όσο και για τις θέσεις Προϊσταμένων στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι του κλάδου των νηπιαγωγών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επικείμενες κρίσεις με βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο νόμο. Παράλληλα, σε κάποιες Περιφερειακές Διευθύνσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί οι θέσεις των αναπληρωτών Προϊσταμένων επί θητεία, απορρίπτοντας τις αιτήσεις των υποψήφιων νηπιαγωγών.
 
Επειδή η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίζειίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες,
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός,
 
1)      Τι μέτρα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο προκειμένου να άρει άμεσα τον αποκλεισμό του κλάδου των Νηπιαγωγών από τις θέσεις σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.ΔΥ;
2)      Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να συμπεριληφθούν και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου των νηπιαγωγών στους υποψήφιους για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής στην Προσχολική Εκπαίδευση και στους υποψήφιους για τις θέσεις προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.;
3)      Προτίθεται να προχωρήσει στο πάγωμα των προκηρύξεων των θέσεων αναπληρωτών Προϊσταμένων και να σταματήσει άμεσα τις διαδικασίες, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι σχετικές τροποποιήσεις;
 
                           Ο ερωτών βουλευτής
Τ. Κουράκης