Βουλή - Ερωτήσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Αδικαιολόγητη η αναβολή των διορισμών μελών ΔΕΠ και ΕΠ. Χωρίς καθήκοντα αφήνει τους Λέκτορες η κυβέρνηση.

28/11/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Αδικαιολόγητη η αναβολή των διορισμών μελών ΔΕΠ και ΕΠ. Χωρίς καθήκοντα αφήνει τους Λέκτορες η κυβέρνηση.
 
 Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του Υπουργείου προς τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ που περιμένουν τον διορισμό τους, κάποια από αυτά για 3 χρόνια.
 Οι διορισμοί 400 εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια (349 μελών ΔΕΠ και 51 μελών ΕΠ) εντός του 2011, που είχαν κατ’ επανάληψη εξαγγελθεί στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας και εγκριθεί με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΦΕΚ 1874/25-08-2011) δεν έχουν προχωρήσει. Τα αρμόδια υπουργεία αποφάσισαν ότι οι εν λόγω διορισμοί δεν χωρούν στον προϋπολογισμό του 2011 και μεθόδευσαν τη μετακύλισή τους στο 2012. Κατά συνέπεια, το μέλλον των υπόλοιπων εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και ΕΠ που αγγίζουν τους 700, καθίσταται εξαιρετικά αβέβαιο στο πλαίσιο της «μνημονιακής» πολιτικής.
 Παράλληλα έχει αρχίσει η εφαρμογή του Νόμου 4009/ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011 που θεσμοθετεί την κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα με ασαφείς μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες και τους υπό διορισμό λέκτορες. Υπάρχει ασάφεια ως προς την ένταξη των λεκτόρων στην κατηγορία των καθηγητών, για όσο διάστημα υπάρχουν, και κατ’επέκταση ως προς: α) το διδακτικό & ερευνητικό έργο τους, β) το δικαίωμά τους για χορήγηση επιστημονικών και λοιπών άδειών, καθώς και επιβραβεύσεων & διευκολύνσεων για νεοδιοριζόμενους καθηγητές, γ) τη συμμετοχή τους στα Συλλογικά Όργανα και στα Τμήματα, στα οποία προβλέπεται συμμετοχή των Επίκουρων Καθηγητών.
Σε κάθε περίπτωση διερωτώμεθα ποια εγκυρότητα προσφέρουν οι διαβεβαιώσεις των υπουργών κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όταν κατ’ επανάληψη διαψεύδονται;
 Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Θα γίνουν οι διορισμοί των 400 εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και ΕΠ στην   τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός του τρέχοντος έτους, όπως η ίδια έχει δεσμευτεί; Εξακολουθεί να ισχύει η δημόσια δέσμευση για τους διορισμούς και των υπολοίπων τους πρώτους μήνες του 2012;
2. Πώς θα λύσει το πρόβλημα της ασάφειας των διατάξεων του Ν.4009 που αφορούν τους υπηρετούντες και υπό διορισμό λέκτορες; 
                                                    Ο ερωτών βουλευτής
                                                 Αναστάσιος Κουράκης