Βουλή - Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α. Κ. Ε. Παράνομες συμβάσεις έργου και παράνομη ασφάλιση διδασκόντων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

13/11/2012
Προς: 
τον κ. Υπουργό: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ερώτηση

Παράνομες συμβάσεις έργου και παράνομη ασφάλιση διδασκόντων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.          

 

   Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε προηγούμενη ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας, με αριθμό πρωτοκόλλου 3397/24.10.2012, είχε καταγγείλει τη μετατροπή των συμβάσεων των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε συμβάσεις έργου, που θίγουν το εργασιακό καθεστώς των μελών ΣΕΠ όπως αυτό απορρέει από τη φύση της εργασίας των μελών ΣΕΠ, τον ιδρυτικό νόμο του ΕΑΠ και τη σχετική νομοθεσία. Τις θέσεις μας αυτές, φαίνεται να υποστηρίζουν και οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις, ερμηνεύοντας ορθά την κείμενη νομοθεσία, αρνούνται να ασφαλίσουν το προσωπικό. Παρόμοια, και οι υπηρεσίες του ΙΚΑ ενημέρωσαν τους ασφαλισμένους ότι το ΙΚΑ είναι ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο ανήκουν.             Η έλλειψη οργάνωσης και γνώσεων, καθώς και οι παραβιάσεις της νομοθεσίας από τους κυβερνώντες είναι  πραγματικά πρωτοφανείς. Προβαίνει το υπουργείο Παιδείας και η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην έωλη και πρωτόγνωρη απόφαση να ασφαλισθούν οι διδάσκοντες ως συμβασιούχοι έργου, αλλά κάποιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, με βάση την Εγκύκλιο 50/2002, αρνούνται την εγγραφή τους χωρίς νομοθετική ρύθμιση! Το αποτέλεσμα είναι αφενός να παραμένουν ανασφάλιστοι και να ταλαιπωρούνται οι εργαζόμενοι, και αφετέρου ο ΟΑΕΕ ενίοτε να παραβιάζει κατάφωρα τη σχετική νομοθεσία και άλλες φορές, με συναίσθηση της καταστρατήγησης του εργασιακού καθεστώτος των μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ, να αρνείται να προβεί στην ασφάλισή τους. Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας και η προχειρότητα διαπερνούν πλέον ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου τομέα, από τον εργοδότη-ΕΑΠ μέχρι τους φορείς ασφάλισης, εις βάρος, βέβαια, των εργαζομένων μελών ΣΕΠ στο ΕΑΠ.             Το φαινόμενο της κατάφωρης παραβίασης των εργασιακών και ασφαλιστικών διατάξεων από το ίδιο το δημόσιο έχει πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση διογκώνει επίτηδες και προπαγανδιστικά τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων και προβαίνει σε απολύσεις των δήθεν υπεράριθμων, προσπαθεί να καλύψει τα τεράστια κενά με συμβάσεις έργου, με προγράμματα stage και με ενοικιαζόμενους από τις ΜΚΟ υπαλλήλους. Καταπατά με αυτόν τον τρόπο όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και παραβλέπει θεμελιώδεις αρχές του Εργατικού Δικαίου, όπως το ότι η εξαρτημένη εργασία – παροχή εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, με τα μέσα που αυτός διαθέτει – είναι ασφαλιστέα στο ΙΚΑ ως μισθωτή και όχι ως σύμβαση έργου. Επειδή, είναι απαράδεκτη και αυθαίρετη η μετατροπή των συμβάσεων των διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συμβάσεις έργου. Επειδή, οι αρμόδιοι φορείς – ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – βεβαιώνουν ότι οι διδάσκοντες στο ΕΑΠ δεν μπορούν να υπαχθούν στην Εγκύκλιο ΟΑΕΕ 50/2002 για τις συμβάσεις έργου και άρα είναι ασφαλιστέοι στο ΙΚΑ ως μισθωτοί. Επειδή, πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην παραβίαση του εργατικού δικαίου από τους φορείς του δημοσίου.               Ερωτάται ο κος Υπουργός:   1. Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελεγχθεί, όπως κάθε εργοδότης, το Υπουργείο Παιδείας και η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ από τους αρμόδιους φορείς, ΣΕΠΕ και ΙΚΑ, σε σχέση με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των διδασκόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο; 2. Θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς των συμβάσεων εργασίας με βάση όσα προβλέπονται στον Ιδρυτικό Νόμο του ΕΑΠ 2552/1997 που ρητά ορίζει ότι: «Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ). Έργο των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης» και ότι: «Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών»;   Ζητάμε επίσης να μας καταθέσετε τις όποιες εκθέσεις ελέγχου, αποφάσεις για την εγκυρότητα ή όχι των συμβάσεων έργου, αποφάσεις υπαγωγής στην ασφάλιση συνταχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους διδάσκοντες στο ΕΑΠ.  

                                                Οι ερωτώντες βουλευτές                                             Στρατούλης Δημήτρης                                                  Κουράκης Αναστάσιος                                                  Καραγιαννίδης Χρήστος                                                 Μπάρκας Κωνσταντίνος                                                Μπόλαρη Μαρία                                                 Σταθάς Ιωάννης                                                             Χαραλαμπίδου Δέσποινα                                                 Δριτσέλη Παναγιώτα                                                 Κουρουμπλής Παναγιώτης                                                 Πάντζας Γιώργος