Βουλή - Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε"Παράνομες τοποθετήσεις προϊσταμένων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης"

16/02/2010
Προς: 
τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6088/295/12.2.2010

 
Παράνομες τοποθετήσεις προϊσταμένων στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης.
 
Η με αριθμό 740/14.3.2007 δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ακυρώνει τη με αρ. 25347/20.4.2005 Απόφαση του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία τοποθετήθηκαν προϊστάμενοι φύλαξης στην τότε Δικαστική Φυλακή Θεσσαλονίκης. Επίσης καθαιρεί από  το αξίωμά τους δύο από τους τρεις προϊσταμένους φύλαξης ως μη νόμιμους.
 Με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και μετά από καθυστέρηση δύο χρόνων και εννέα μηνών, στις 9/11/2009, το θέμα τέθηκε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης  και με τη με αρ. 14/0.11.2009 πράξη του, η οποία κοινοποιήθηκε με την Απόφαση με αρ. πρωτ. 151633/1.12.2009, αποφασίζει την ανάκληση της τοποθέτησης των δύο υπαλλήλων ως προϊσταμένων.
Επειδή :
·        μέχρι σήμερα και παρά την ως άνω αναφερόμενη απόφαση η διοίκηση του καταστήματος συνεχίζει να μη συμμορφώνεται ως προς τις ανωτέρω αποφάσεις και διατηρεί στη θέση του τον έναν από τους δύο παρανόμως τοποθετημένους υπαλλήλους.  δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για τη μη εφαρμογή από τη διοίκηση του Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης των αποφάσεων δικαστηρίων και ανωτάτων διοικητικών οργάνων
·        στο χρονικό διάστημα των 2 ετών και εννέα μηνών οι συγκεκριμένοι προϊστάμενοι ασκούσαν τα καθήκοντά τους παράνομα και με την ανοχή κάποιων
 
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Ποια μέτρα θα λάβει προκειμένου να εφαρμοσθούν οι ανωτέρω αποφάσεις , του Διοικητικού εφετείου και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης;
 
Επίσης, παρακαλούμε να μας καταθέσετε το έγγραφο σύμφωνα με το οποίο παραμένει στη θέση του προϊσταμένου ο εν λόγω υπάλληλος
 
 
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος Κουράκης