Βουλή - Ερωτήσεις

Εισαγωγή μαθήματος δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σχολική εκπαίδευση

10/10/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

Εισαγωγή μαθήματος δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σχολική εκπαίδευση

Η εισαγωγή μαθημάτων δικαιωμάτων του ανθρώπου στον βασικό κορμό της εκπαίδευσης τόσο των τριών σχολικών βαθμίδων όσο και της δια βίου εκπαίδευσης, έχει συμφωνηθεί ήδη από το 2002 σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη Σύσταση (2002)12 της Επιτροπής των Υπουργών, καλούνται τα κράτη μέλη να κάνουν την εκπαίδευση για δημοκρατικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια. Μάλιστα οι Υπουργοί συνιστούν στα κράτη να αναδιαμορφώσουν την εκπαιδευτική του πολιτική τοποθετώντας στο επίκεντρο τα δικαιώματα του ανθρώπου, υπογραμμίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό προωθείται η κοινωνική συνοχή, ο διαθρησκευτικός διάλογος, η πολύ-πολιτισμικότητα και η κοινωνική αλληλεγγύη. 
Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Επιτρόπου για τα δικαιώματα του ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών και ιδιαίτερα οι μειονότητες και οι μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και με δεδομένο ότι η προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία πολυπολιτισμικών σχολείων απέτυχε καθώς δεν συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη πολιτική βούληση υποστήριξης του έργου τους,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-    Σκοπεύει να εντάξει η κυβέρνηση το μάθημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και των δικαιωμάτων των πολιτών ειδικότερα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων ; Αν  ναι, πότε;
-    Δεδομένου ότι η φετινή σχολική χρονιά έχει αρχίσει χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη, θα μπορούσε εναλλακτικά να οργανώσει σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές στο αντικείμενο αυτό; 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Τάσος Κουράκης
Νίκος Τσούκαλης
 

 

Απάντηση: