Βουλή - Ερωτήσεις

Επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί η Υπουργική απόφαση επιμήκυνσης της αποπληρωμής των δανείων που επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

12/11/2012
Προς: 
τον κ. Υπουργό: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ερώτηση

Επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί η Υπουργική απόφαση επιμήκυνσης της αποπληρωμής των δανείων που επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

 

 

Με βάση την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με αρ. φύλλου 308 της 14 Φεβρουαρίου 2012 και αριθμό απόφασης 2575/84 αποφασίστηκε η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, να προβαίνουν συμπληρωματικής της δανειακής τους σύμβασης, πράξης, με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα, προκειμένου να διαπραγματευτούν με αυτή το χρόνο αποπληρωμής του δανείου τους. Ο Οργανισμός δεν παρεμβάλλεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, με βάση τους προβλεπόμενους όρους στην αρχική σύμβαση.

Ενώ λοιπόν η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ξεκάθαρη, σε απάντηση της η Εθνική Τράπεζα σε έναν από τους δικαιούχους που αιτήθηκε την επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής του στεγαστικού του δανείου, επικαλέστηκε την αδυναμία εφαρμογής της, δηλώνοντας ότι όλες οι Τράπεζες αδυνατούν να εφαρμόσουν τη σχετική απόφαση του ΟΕΚ. Στη συνέχεια επισημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τον ΟΑΕΔ με συντονιστή την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ για την επίλυση του εν λόγω θέματος.

Επειδή η Υπουργική απόφαση είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί άμεσα ώστε να ανακουφιστούν χιλιάδες νοικοκυριά.

Επειδή η άρνηση εφαρμογής της Υπουργικής απόφασης αποτελεί μια ξεκάθαρη παραβίαση του κράτους δικαίου.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1)Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο ούτως ώστε να εφαρμοστεί άμεσα η υπ’ αριθμ. 2575/84 Υπουργική απόφαση, προκειμένου να βρεθεί άμεσα μια λύση και να ανακουφιστούν χιλιάδες νοικοκυριά;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουράκης Τάσος

Στρατούλης Δημήτρης