Βουλή - Ερωτήσεις

Κινδυνεύει η φυλακή Διαβατών από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου

13/01/2009
Προς: 
Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

Οι δικαστικές φυλακές Διαβατών βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τις εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ είναι μια από τις 19 βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), το οποίο εκπονήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας SEVESO ΙΙ. Σύμφωνα με αλληλογραφία των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ το σωφρονιστικό συγκρότημα Διαβατών βρίσκεται σε απόσταση 314 μέτρων από τις δεξαμενές αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου. Στο υπ’αριθ. 191148/3985/10-11-2008 έγγραφό της η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει ότι οι φυλακές Διαβατών εμπίπτουν στην πρώτη ζώνη επιπτώσεων σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι κρατούμενοι και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα είναι τα πρώτα και συγχρόνως ανυπεράσπιστα θύματα με εγκαύματα γ΄βαθμού (με συνέπεια το θάνατο) σε ποσοστό άνω του 50%. Σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των φυλακών η πολιτεία σχεδιάζει να στεγάσει σε όμορα, σε αυτό των φυλακών, κτήματα, τη Νέα Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης( στο με αριθμό 11892 ανταλλάξιμο κτήμα) και το νέο Κατάστημα Κράτησης Μακεδονία Ι (στο με αριθμό 10638 Α.Κ). Επειδή ήδη οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν αποφανθεί για την ακαταλληλότητα του υπ΄αριθμ. 11892 ανταλλάξιμου κτήματος με αφορμή την πρόταση χωροθέτησης της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης Επειδή το κτήμα με αριθμό 10638 στο οποίο προτείνεται η εγκατάσταση του νέου Καταστήματος Κράτησης Μακεδονία Ι βρίσκεται στην ίδια περιοχή Επειδή κάποιο μεγάλο ατύχημα μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί Με ποια κριτήρια η Επιτροπή Καταλληλότητας του γηπέδου έκρινε ομόφωνα το υπ’αριθ 10638/Α ανταλλάξιμο κτήμα, κατάλληλο για την ανέγερση του νέου καταστήματος κράτησης Μακεδονία Ι; Γιατί δεν έλαβε υπόψη τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης που έχουν εκπονηθεί ήδη από το 2004; Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε μετεγκατάσταση των φυλακών Διαβατών σε άλλη ασφαλή για τον πληθυσμό τους (κρατούμενους και εργαζόμενους) περιοχή; Διεξάγονται έλεγχοι και πόσοι έχουν γίνει από τις υπηρεσίες σας μετά τη σύνταξη του ΣΑΤΑΜΕ, στις εταιρείες υγραερίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή;