Βουλή - Ερωτήσεις

Να κατοχυρωθεί θεσμικά η παρέμβαση των Κέντρων Πρόληψης στα σχολεία

20/11/2008
Προς: 
Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Ερώτηση

Τα τελευταία 8 χρόνια, στη Λέσβο λειτουργεί η «Πνοή», η οποία είναι ένα από τα 72 Κέντρα Πρόληψης που έχουν ιδρυθεί σε πανελλαδική κλίμακα. Λειτουργεί στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης με τη νομική μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη Δήμους και φορείς του Νομού και με την επιστημονική υποστήριξη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Οι παρεμβάσεις πρόληψης και συμβουλευτικής στους εφήβους αποτελούν το πιο ουσιαστικό κομμάτι των δράσεων του Κέντρου «Πνοή», αφού έχει αποδειχθεί ότι η έναρξη της χρήσης των παρανόμων ψυχοδραστικών ουσιών ξεκινάει κυρίως από αυτή την ηλικία. Επιπροσθέτως θεωρείται ότι το σχολικό περιβάλλον είναι το πλέον προτιμώμενο για την εφαρμογή συστηματικών και μακροχρόνιων παρεμβάσεων συνολικής πρόληψης λόγω της ύπαρξης μεγάλου πληθυσμού νέων ατόμων. Ωστόσο τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας δεν έχουν κατοχυρώσει θεσμικά την πραγματοποίηση μέσα στη σχολική κοινότητα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αυτοπροστασίας των εφήβων. Με αυτό τον τρόπο δεν λαμβάνονται από την πολιτεία, για μια ακόμη φορά, τα αυτονόητα μέτρα πρόληψης και συμβουλευτικής τα οποία έχουν στόχο τη μείωση της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών . Σε ότι αφορά στο νησί της Λέσβου η απαγόρευση των παρεμβάσεων πρόληψης μέσα στο σχολείο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει η ανάλογη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, καθιστά ανέφικτη την ολόπλευρη ενημέρωση των εφήβων. Έχοντας υπόψη τις ήδη γνωστές οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης, θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί σε άλλες ερωτήσεις μας, και επειδή οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης από το επιστημονικό προσωπικό του Κ.Π «Πνοή» πρέπει να υλοποιούνται κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου δεν είναι δυνατό να απαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εφαρμογή των δράσεων των Κέντρων Πρόληψης τη στιγμή που εποπτεύονται επιστημονικά από τον ΟΚΑΝΑ είναι ανεπίτρεπτο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αρνείται την υλοποίηση δράσεων που στόχο έχουν την προσωπική ανάπτυξη των εφήβων Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί Ποια μέτρα θα πάρουν για τη θεσμική κατοχύρωση της παρέμβασης των Κέντρων Πρόληψης στα σχολεία; Προτίθενται να απλουστεύσουν τις διαδικασίες για την έγκριση ανάλογων δράσεων στα σχολεία; Ο ερωτών βουλευτής Τάσος Κουράκης