Βουλή - Ερωτήσεις

Πανεπιστήμιο συμβασιούχων το Πελοποννήσου

05/11/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 729/5.11.2009
 
Πανεπιστήμιο συμβασιούχων το Πελοποννήσου
 
Επτά χρόνια μετά την ίδρυση του το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εξακολουθεί να έχει βασικές ελλείψεις σε υποδομές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του. Έτσι μετά την ερώτηση που κάναμε στις 14/10/2008 (αριθμ.8111) σχετικά με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, επανερχόμαστε επειδή η κατάσταση εφέτος έχει επιδεινωθεί δεδομένου ότι το 50% περίπου του διοικητικού προσωπικού είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες λήγουν εντός του έτους και στις αρχές του επόμενου.
Δεδομένου  ότι όλες αυτές οι συμβάσεις καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
Προτίθεται να προχωρήσει σε οριστική λύση του προβλήματος θεσμοθετώντας μόνιμη εργασιακή σχέση για τους εργαζόμενους ή θα διατηρήσει την υπάρχουσα ερμαφρόδιτη και απαράδεκτη κατάσταση με την οποία κατ΄ουσία αφήνεται στη τύχη του το πανεπιστήμιο και οι εργαζόμενοι σε αυτό;
 
 
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 
Τάσος Κουράκης
 
Βασίλης Μουλόπουλος

 

Απάντηση: