Βουλή - Ερωτήσεις

Πολιτογράφηση μεταναστών

08/02/2008
Προς: 
Υπουργό Εσωτερικών
Ερώτηση

Το καθεστώς που διέπει την πολιτογράφηση αλλοδαπών ως πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι από πολλές απόψεις άδικο και αδιαφανές, ανάξιο μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο νόμος 3284/04 περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας καθορίζει περιοριστικά τις προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση. Στην πράξη όμως η ερμηνεία των προϋποθέσεων επαφίεται στην πολιτική βούληση της αρμόδιας επιτροπής, με αποτέλεσμα οι αιτούντες πολιτογράφηση να μη μπορούν να επικαλεστούν αντικειμενικά κριτήρια που θα επιβάλουν την αποδοχή της αίτησής τους, πόσο μάλλον να την προσβάλουν σε δευτεροβάθμια επιτροπή και στα δικαστήρια αφού απαγορεύεται ακόμη και η αιτιολόγηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης! (άρθρο 8). Το υπέρογκο παράβολο που απαιτείται και η αδιαφανής διαδικασία αποθαρρύνουν πολλούς να υποβάλουν αίτηση πολιτογράφησης. Η απαιτούμενη γνωμοδότηση της «αρμόδιας αστυνομικής αρχής» επαναφέρει το καθεστώς του φακέλου που καταργήθηκε μετά την πτώση της Χούντας. Η αρμόδια επιτροπή καλείται να γνωμοδοτήσει για ζητήματα που τα μέλη της δεν έχουν τα προσόντα να κρίνουν, όπως για γνώσεις του αιτούντος, ή για ζητήματα που δεν μπορούν να κριθούν αντικειμενικά, όπως «για το ήθος και την προσωπικότητα». Επίσης, οι σύζυγοι Ελλήνων πολιτών δεν δικαιούνται να πολιτογραφηθούν αυτομάτως. Ακόμη εμφανέστερη είναι η αδικία στην περίπτωση μεταναστών δεύτερης γενιάς, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν ακολουθήσει τους γονείς τους ή εν πάση περιπτώσει έχουν μεγαλώσει και κοινωνικοποιηθεί στην Ελλάδα και αντί της αυτόματης πολιτογράφησης υφίστανται καθεστώς διακρίσεων. Μετά την ενηλικίωσή τους απειλούνται με απέλαση σε χώρα που δεν είναι η πατρίδα τους και με την οποία συχνά δεν έχουν δεσμούς. Ερωτάται ο κ. Υπουργός 1. Σκοπεύει η κυβέρνηση να αλλάξει τον κώδικα ιθαγένειας και να θεσπίσει: α) αντικειμενικά κριτήρια για την πολιτογράφηση, β) το δικαίωμα του αιτούντος να γνωρίζει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την αίτησή του και γ) να προσβάλλει απορριπτικές αποφάσεις; 2. Σκοπεύει η κυβέρνηση να καταργήσει το υπέρογκο παράβολο; 3. Προτίθεται να θεσπίσει την αυτόματη πολιτογράφηση των μεταναστών δεύτερης γενιάς; Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές του Συ.Ριζ.Α. Φώτης Κουβέλης, Γιάννης Μπανιάς και Νίκος Τσούκαλης.