Βουλή - Ερωτήσεις

Προκήρυξη έργου για την διαδικτυακή πύλη της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» πολύ υψηλού κόστους για ανεκπαίδευτους χρήστες

26/11/2010
Προς: 
τους υπουργούς • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και •Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6777/26.11.2010
 
 
Προκήρυξη έργου για την διαδικτυακή πύλη της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» πολύ υψηλού κόστους για ανεκπαίδευτους χρήστες
 
Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ιδρύθηκε με οκτώ χρόνων καθυστέρηση με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων, αλλά λόγω της υποχρηματοδότησής της υπολειτουργεί. αποτελώντας εξαιρετικό παράδειγμα αναντιστοιχίας ανάμεσα στους στόχους και στην οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της.
 Η διαδικτυακή πύλη που διαθέτει είναι εξαιρετικά φτωχή (λόγω υποχρηματοδότησης δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικό έργο) και εν πολλοίς «άχρηστη» για τους αποφυλακισμένους οι οποίοι δεν μπορούν να την προσεγγίσουν καθώς είναι σχεδόν στο σύνολό τους μη εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε σχέδιο προκήρυξης έργου για την «ΕΠΑΝΟΔΟ» το οποίο αφορά στη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης (portal). Το έργο είναι προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 497.182,50 ευρώ.
Τα χρήματα προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» και μέσω της εταιρείας του δημοσίου Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚΤΠ) ΑΕ δίνονται στην «ΕΠΑΝΟΔΟ», για να υλοποιήσει το έργο.
Δεδομένου ότι το έργο είναι πολύ ακριβό σε σχέση με άλλα συναφή έργα και με βάση τους στόχους απευθύνεται σε αποφυλακιζόμενους και αποφυλακισμένους οι οποίοι δεν διαθέτουν εκπαίδευση στην ψηφιακή τεχνολογία και επειδή παρατηρείται το παράδοξο να μην χρηματοδοτείται η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» ως κοινωνικός φορέας με κρατική ενίσχυση για να φέρει σε πέρας το έργο της, αλλά να διατίθεται από το ΕΣΠΑ ένα μεγάλο ποσό για να δημιουργηθεί η διαδικτυακή της πύλη
 
Ερωτώνται οι κκ. υπουργοί:
1. Ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα του έργου αφού απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είναι ψηφιακά εκπαιδευμένοι και ενεργοί και πώς αυτή η τεχνολογική πλατφόρμα θα συντηρηθεί και θα λειτουργήσει στο μέλλον από ένα υποχρηματοδοτούμενο οργανισμό;
 
2. Πώς θα αντιμετωπίσουν το έλλειμμα εκπαίδευσης των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων στην ψηφιακή τεχνολογία;
 
3. Θα προχωρήσουν σε μια μικρού κόστους αναβάθμιση της ιστοσελίδας της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» ώστε τα υπόλοιπα χρήματα να διατεθούν σε προγράμματα ψηφιακής εκπαίδευσης των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων;
 
4. Θα επιτρέψουν τη χρήση υπολογιστών στις φυλακές;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Τάσος Κουράκης
 
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
 

 

Απάντηση: