Βουλή - Ερωτήσεις

Προστασία του ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου του στρατοπέδου Κόδρα.

12/09/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Πολιτισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ερώτηση

Το Μάιο του 2008 εκδόθηκε από την Πολεοδομία του Δήμου Καλαμαριάς η υπ’ αριθ. 36/14-5-08 οικοδομική άδεια συνολικού εμβαδού 444,822 μ2, με τίτλο «Αποκατάσταση και επέκταση (προσθήκη εισόδου) του διατηρητέου κελύφους Κ29 του πρώην στρατοπέδου Κόδρα για χρήση από την ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ (πολιτιστικές υποδομές, αποθήκευση και συντήρηση αρχαιοτήτων)» μετά από αίτηση της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Οι εργασίες υλοποίησης της οικοδομικής άδειας ξεκίνησαν αλλά διακόπηκαν, στην αρχή μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων και της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς (6-6-08) και στη συνέχεια μετά την έκδοση από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης προσωρινής διαταγής για αναστολή εκτέλεσης της εν λόγω οικ.άδειας ( 8-8-08 ), μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Αναστολών. Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε μετά από αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. των α) κ. Β. Πατσιλάρα, δημότη Καλαμαριάς και β)του συλλόγου Κατιρλιωτών « Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος». Επειδή ο χώρος του πρώην στρατοπέδου Κόδρα με το Προεδρικό Διάταγμα (25 -1 -83) περί «τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμαριάς» χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο πράσινο, Επειδή ο οικιστικός νόμος 2508/97 και συγκεκριμένα το άρθρο 31παρ.4 αυτού, που αναφέρεται στο χώρο του στρατοπέδου Κόδρα, δίνει όρους δόμησης (συντελεστή, ποσοστό κάλυψης κ.λ.π) για ανέγερση Μουσείου Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και μόνον, Επειδή το ΣΤΕ με την 288/2003 απόφασή του ακύρωσε την υπ’ αριθ. 12122/2761/14-6-99 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί « τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς» με την οποία επεκτείνονταν οι χρήσεις γης στην περιοχή του στρατοπέδου με τον «καθορισμό πολιτιστικών εγκαταστάσεων και χώρων αθλητισμού μετά από ειδική μελέτη», Επειδή ο χώρος, με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού έχει χαρακτηριστεί: 1)Αρχαιολογικός χώρος με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3572323/2084 2)Ιστορικός τόπος με την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/43539/1141/28-6-05 και 3)Με την ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/12366/321/14-3-07, κηρύχθηκαν διατηρητέα16 κτίρια του στρατοπέδου, Επειδή οι ανάγκες της πόλης για εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου είναι επιτακτικές, Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί 1)Σε ποια διάταξη νόμου στηρίχθηκαν οι Υπηρεσίες σας για την έκδοση της υπ’αριθ.36/2008 οικ. αδείας δεδομένου ότι αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το ισχύον καθεστώς χρήσεων του χώρου, μετά και την ακύρωση της υπ’αριθ. 12122/2761/14-6-99 Υπουργικής Απόφασης ΠΕ,ΧΩ.ΔΕ, από το ΣΤΕ ; 2)Με δεδομένο ότι η προστασία και διάσωση του στρατοπέδου Κόδρα θα απέδιδε στην ασφυκτιούσα πόλη έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου υπερτοπικής σημασίας, σε ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να προβείτε ώστε ο χώρος στο σύνολό του να αναδειχθεί και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους; 3)Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για τη διάσωση των 16 κηρυγμένων κτιρίων, δεδομένου ότι αυτά παρουσιάζουν έντονα σημάδια φθοράς; 4)Προτίθεστε τελικά να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το καθεστώς προστασίας του στρατοπέδου Κόδρα ή θα συνεχίσετε την πολιτική απαξίωσης ενός χώρου ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τους κατοίκους της πόλης της Καλαμαριάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής;

Απάντηση: