Άρθρα

Ιδιωτική εκπαίδευση: το αγαπημένο παιδί της Κυβέρνησης

ΑΥΓΗ, 28/09/2014

Ιδιωτική εκπαίδευση: το αγαπημένο παιδί της Κυβέρνησης

του Τάσου Κουράκη*

 

Τα δυο χρόνια της σημερινής μνημονιακής νεοφιλελεύθερης συγκυβέρνησης, έδωσαν τη χαριστική βολή τόσο στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών όσο και στην παιδαγωγική αξιοπιστία της παρεχόμενης παιδείας από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ήδη βέβαια από το 2010- από την αρχή της μεγάλης μνημονιακής επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων-είχαν απελευθερωθεί οι απολύσεις και οι αυθαίρετες μειώσεις ωραρίου χωρίς αιτιολόγηση από τους ιδιώτες σχολάρχες, καθώς και η κατάργηση μιας σειράς άλλων ώριμων εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Στο στόχαστρο τα εργασιακά κεκτημένα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Από τους πρώτους μήνες της θητείας της, η νέα κυβέρνηση έδειξε άμεσα τις προθέσεις της, παρέχοντας γη και ύδωρ στους σχολάρχες και επιβάλλοντας ταυτόχρονα ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα στους εκπαιδευτικούς. Μόλις με την έναρξη του σχολικού έτους του 2012 - 2013, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφάσιζε να κάνει δεκτή την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την ένταξή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, με ιδιαιτέρως μειωμένες αποδοχές. Όσον αφορά στο επίδικο της ένταξης αυτής, αυτό δεν ήταν άλλο από την μείωση κατά 20% των εισοδημάτων των εκπαιδευτικών, με ταυτόχρονη μείωση εισφορών στα ασφαλιστικά τους ταμεία κατά 20 εκ. ευρώ ανά έτος και κέρδος 32 εκ. ευρώ το χρόνο για τους σχολάρχες.

Την ίδια εποχή και οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ακολουθούν το σύνθημα της επίθεσης στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η σύσταση εργοδοτικού ψευδο-σωματείου, το οποίο συναίνεσε στη σύναψη νέας «συλλογικής» σύμβασης εργασίας, με όρους εργασιακού μεσαίωνα και αποδοχές της τάξης των 250 ευρώ το μήνα στους εκπαιδευτικούς, για εργασία πλήρους διδακτικού ωραρίου. Ανάλογου περιεχομένου συμβάσεις, συνάπτονται σε ιδιωτικά σχολεία σε όλη την επικράτεια.

Συνεχίζοντας προς την κατεύθυνση της ολοκληρωτικής αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων υπογράφει στις 12/07/2013 εγκύκλιο, με την οποία θέτει σε εφαρμογή την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/28-02-2012. Με αυτήν καταργούνται όλες οι νομοθετικές εγγυήσεις οι οποίες ρυθμίζουν την εποπτεία του Κράτους επί των ιδιωτικών σχολείων και τις σχέσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μεταφέροντας έτσι την σχετική αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάσσονται επί της ουσίας στο νέο μνημονιακό εργατικό δίκαιο, γεγονός που καθιστά παραβίαση των διατάξεων του Συντάγματος σχετικά με το ειδικό παιδαγωγικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την προστασία του εκπαιδευτικού από αθέμιτες εργοδοτικές πρακτικές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εκπαιδευτικού του έργου. Άμεση συνέπεια της εφαρμογής του νέου αυτού εργασιακού καθεστώτος, ήταν η απελευθέρωση των απολύσεων των εκπαιδευτικών και η δραστική μείωση του ύψους των δικαιούμενων αποζημιώσεων.

Ύστερα από την προσφυγή της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στις 12/08/2013, αποφάσισε την αναστολή της εφαρμογής της εγκυκλίου μέχρι την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να εργάζονται σε συνθήκες τέτοιες ώστε «απερίσπαστοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Παιδείας».

Ιδιωτικά σχολεία χωρίς άδεια ή με «νέα» άδεια λειτουργίας;

Με τον νόμο 4093/2012, το καθεστώς χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων αλλάζει. Κύριο χαρακτηριστικό, αποτελεί πλέον η δυνατότητα ίδρυσης εκπαιδευτηρίου από επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Καθορίζεται, επίσης, ότι οι άδειες ιδιωτικών σχολείων και κολεγίων θα εκδίδονται πλέον με απλή Υπουργική Απόφαση, κατόπιν γνωμοδότησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ οι άδειες Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, απλώς με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ. Στο ίδιο πλαίσιο, με υπουργική τροπολογία στο άρθρο 11 του ν.4229/2014 (10/01/2014), οι άδειες ιδιωτικών ΙΕΚ και ΣΕΚ εκδίδονται πλέον με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, το σχολικό έτος 2013-2014 ξεκίνησε χωρίς να έχουν εκδοθεί νέες άδειες, με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν καθ' όλη τη διάρκειά του, ουσιαστικά παράνομα, πολλά ιδιωτικά σχολεία. Η ισχύς των παλιών αδειών παρατάθηκε αναδρομικά δυο φορές μέσα στο σχολικό έτος, με αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπό αυτό το πλαίσιο αδειοδότησης, πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να απαλλαγούν από τα χρωστούμενα δεδουλευμένα των εκπαιδευτικών και για να προχωρήσουν σε νέες μαζικές αναιτιολόγητες απολύσεις, χρησιμοποίησαν τις νέες διατάξεις, προσπαθώντας να εκδώσουν νέες άδειες.

 

Η ιδιωτική εκπαίδευση εκτός εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ευκαιρίες για νεοφιλελεύθερου τύπου νομοθετικές παρεμβάσεις ήταν βέβαια πάμπολλες την τελευταία διετία και στο πλαίσιο αυτό, δε θα μπορούσε να χαθεί η ευκαιρία της fast track συζήτησης και ψήφισης του μνημονιακού πολυνομοσχεδίου 4254/2014. Με τηνπαράγραφο Ζ του νομοθετικού αυτού τερατουργήματος, καταργούνται οι διατάξεις του νόμου περί ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίες διατηρούσαν τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε ένα σταθερό πλαίσιο, το οποίο προέβλεπε την υποχρεωτική έγκριση οποιασδήποτε μεταβολής από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και την πλήρη θεσμική εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την κατάργησή του πλαισίου αυτού, απαξιώνεται η έννοια του λειτουργήματος, η παρεχόμενη παιδεία μετατρέπεται σε εμπόρευμα και οι μαθητές σε πελάτες. Την ίδια στιγμή, η άρση της εποπτείας και η ουσιαστική υπαγωγή της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποδομεί τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Με τροπολογία στο άρθρο 48 του ν.4264/2014 καταργείται, εξ άλλου, η ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ως διοικητικών και πειθαρχικών προϊσταμένων των εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ καταργείται και η εποπτεία και ο έλεγχός στη λειτουργία και στο έργο των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

Μέσα στο φετινό καλοκαίρι με την τροπολογία 1774/202 29.8.2014 στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη, η κυβέρνηση μεταξύ άλλων:

1. Διατηρεί τη λειτουργία των ιδιωτικών ΕΠΑΣ (Επαγγελματικές Σχολές) για άλλο ένα σχολικό έτος (έως το Σεπτέμβριο του 2015) για να «μην δημιουργηθούν προβλήματα στους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές», ενώκαταργεί τις δημόσιες ΕΠΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, αδιαφορώντας πλήρως για τα πλείστα παιδαγωγικά και διοικητικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των καταργηθεισών δημόσιων ΕΠΑΣ.

2. Δίνει τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να αξιοποιούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις τους και το σύνολο των υποδομών τους σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών καθώς και των συνοδών τους με σκοπό την παροχήκαταλύματος. Η ρύθμιση αυτή, μετατρέπει τα ιδιωτικά σχολεία σε ξενώνες και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τους σε ξενοδόχους, και μάλιστα εκτός διδακτικών ημερών, ενώ δεν ρυθμίζει κανένα θέμα και δε θέτει καμία συγκεκριμένη προϋπόθεση η οποία θα εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής διαβίωσης και ασφάλειας για τους «φιλοξενούμενους νέους έως 25 ετών και τους συνοδούς τους» παρά παραπέμπει σε ύστερη «Υπουργική απόφαση».

Την ίδια ημέρα κατάθεσης της τροπολογίας, με το προεδρικό διάταγμα114/29-8-2014 προβλέπεται αρμοδιότητα στο τμήμα Β' Ιδιωτικής Α/θμιας εκπαίδευσης να αδειοδοτεί και φροντιστήρια!

Διερωτάται κανείς τι είδους «φροντιστήρια» Α/θμιας εκπαίδευσης είναι αυτά τα οποία θα αδειοδοτούνται από το Τμήμα Β΄ Ιδιωτικής Α/θμιας Εκπαίδευσης; Η παραπαιδεία μεταφέρεται «επισήμως» και στο Δημοτικό;

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όλα αυτά.

Η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς υπήρξε και συνεχίζει να είναι πολύμορφη, με τη δημόσια, έμπρακτη αλληλεγγύη στους αγώνες τους, εντός και εκτός Βουλής.Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 35 παρεμβάσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση και την προστασία των δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για την επαναφορά και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, η προστασία από τις απολύσεις, η αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών, η κατάργηση της μαύρης, επισφαλούς και ενοικιαζόμενης εργασίας, η ενίσχυση του ρόλου των συνδικάτων και η ελεύθερη και ακώλυτη άσκηση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας, αποτελούν πυλώνες της πολιτικής της Αριστεράς για τους λειτουργούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως και για όλους τους εργαζόμενους.

Θα πρέπει να είναι σαφές πως για όσο καιρό υφίσταται ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα μας, είναι ευθύνη της πολιτείας να περιφρουρεί και να εφαρμόζει το νομικό πλαίσιο που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, και τα δικαιώματα των μαθητών και των οικογενειών τους. Η αρωγή της πολιτείας πρέπει να εκδηλώνεται και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών και της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η καθολική δωρεάν και δημόσια παιδεία με υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εκπαίδευση. Η αναβάθμιση και η ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας πρέπει να είναι τέτοια που να καταστήσει περιττή επιλογή για τον καθένα και την καθεμιά την ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό, όπως όλα δείχνουν, μόνο η κυβέρνηση της Αριστεράς θέλει και μπορεί να το πετύχει. [

 

*Συντονιστής της ΕΕΚΕ Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ

Επιστροφή στην ενότητα Άρθρα