Άρθρα

Τ. Κουράκης: "Το Όχι της Εκπαίδευσης στο Δημοψήφισμα". Άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τάσου Κουράκη, στην Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο « Το όχι της εκπαίδευσης στο δημοψήφισμα»

εφημερίδα των συντακτών , 03/07/2015

Συνεπής ως προς τις προγραμματικές της δηλώσεις, η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, στο διάστημα αυτό κατά το οποίο έχει αναλάβει τη χάραξη και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, σταθερά και αποφασιστικά, έχει προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες εκείνες οι οποίες αποκαθιστούν την δημοκρατία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά και στηρίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ακυρώνοντας την πρακτική των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών, οι οποίες είχαν δημιουργήσει σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές «πολλών ταχυτήτων», εντός της δημόσιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, με την κατάργηση της «Τράπεζας θεμάτων» και την επαναφορά του 9,5 ως βαθμού προαγωγής, σταματήσαμε τα τεράστια ποσοστά σχολικής αποτυχίας και μαθητικής διαρροής από το Λύκειο. Επαναφέραμε την αξιοπιστία του καθηγητή της σχολικής αίθουσας, ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος για να αξιολογήσει, τόσο την ύλη την οποία έχει διδάξει , όσο και τις επιδόσεις των μαθητών του.

Με την επαναφορά του χαρακτήρα των «Πρότυπων- Πειραματικών» σχολείων σε «Πειραματικά» και την επιλογή της κλήρωσης ως μέσου επιλογής των μαθητών, σταματήσαμε την δημιουργία σχολείων «δύο ταχυτήτων». Διότι εμείς, δεν επιθυμούμε σχολεία στα οποία θα έχουν πρόσβαση μόνο όσοι έχουν την δυνατότητα να προετοιμαστούν για εξετάσεις με ιδιαίτερα μαθήματα αλλά σχολεία εξίσου ποιοτικά για όλους, τα οποία θα προσφέρουν όχι απλώς ίσες αλλά όσες ευκαιρίες και δυνατότητες ο κάθε μαθητής χρειάζεται, προκειμένου να εξασφαλίσει την ατομική του πρόοδο εντός του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος.

Με την επαναφορά των «διαθέσιμων» καθηγητών στα ΕΠΑΛ και την επανασύσταση των καταργηθεισών ειδικοτήτων, δεν εξασφαλίσαμε μόνο την εργασία των «υπό διαθεσιμότητα» εκπαιδευτικών αλλά βεβαιώσαμε ότι οι μαθητές οι οποίοι επιλέγουν την δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση θα μπορούν να εκπαιδευτούν στις ειδικότητες που επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται είτε να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση και να μετατραπούν σε ανειδίκευτους- και ανήλικους- εργάτες, είτε να στραφούν –όσοι μπορούν- σε ιδιωτικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με την θεσμοθέτηση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολείων, διευθυντές εκπαίδευσης), επιλέξαμε έναν απολύτως δημοκρατικό τρόπο διοίκησης της δημόσιας εκπαίδευσης, καλώντας τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν με αίσθημα ευθύνης, αυτούς οι οποίοι θα τους διοικούν.

Καταργώντας το νομοθετικό πλαίσιο της «αξιολόγησης», η οποία λειτουργούσε τιμωριτικά και όχι αποδοτικά για τους εκπαιδευτικούς, δίνοντας επιχειρήματα στην νεοφιλελεύθερη λογική της απαξίωσης και της εξαθλίωσης του εκπαιδευτικού έργου, συνδέοντας την «αξιολόγηση» με τον μισθό και σείοντας την δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια του 15% του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού, επαναφέραμε την λογική της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, στην βάση της αναγκαίας επιμόρφωσης και αναβάθμισης των εκπαιδευτικών και όχι στην εξώθησή τους εκτός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός μας είναι, η εγκαθίδρυση ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο, ως μια συμμετοχική και δημοκρατική μεθοδολογία διάγνωσης προβλημάτων, αναζήτησης λύσεων και επεξεργασίας προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Κάθε μαθητής, κάθε εκπαιδευτικός και κάθε πολίτης αυτής της χώρας, οφείλει να αναλογιστεί με αίσθημα ευθύνης, αν θα στηρίξει με το «ΟΧΙ» του στο δημοψήφισμα της 5/7 την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στοχεύει με συγκεκριμένα έργα στην ενδυνάμωση της δημόσιας ποιοτικής παιδείας για όλους, με μοναδικό στόχο να παρέχει σε κάθε μαθητή, το θεμελιωμένο σε όλη την Ευρώπη δικαίωμα στην εκπαίδευση, δίνοντας σε όλους όσα μέσα και ευκαιρίες χρειάζονται για να αποκτήσουν τα εφόδια της ατομικής προόδου και εν τέλει τα εφόδια για την πραγματική ανάπτυξη όλου του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 

Επιστροφή στην ενότητα Άρθρα