Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και περικοπές στα ερευνητικά προγράμματα

13/01/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 9077/13.1.2011
 
 
Λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και περικοπές στα ερευνητικά προγράμματα
 

Syndicate content