Αξιολόγηση

Να αποσυρθεί άμεσα η παράνομη και αυταρχική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

02/04/2014
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:7460/2.4.2014

Να αποσυρθεί άμεσα η παράνομη και αυταρχική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1ltzlWy 

Να αποσυρθεί άμεσα το απαράδεκτο πλαίσιο της «Αυτό-αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα του παράνομου αυτού συστήματος.

Ημερομηνία: 
02/04/2014

Να αποσυρθεί άμεσα το απαράδεκτο πλαίσιο της «Αυτό-αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα του παράνομου αυτού συστήματος.

Syndicate content