Αστυνομία

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

08/03/2010
Προς: 
κ.κ. Υπουργούς • Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων •Προστασίας του Πολίτη

 

Απάντηση: 

 

Syndicate content