Βοήθεια στο Σπίτι

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί το κοινωνικό πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

16/03/2011
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:13164/16.3.2011

Απάντηση: 

Σε κίνδυνο η λειτουργία των κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ.

20/09/2010
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς - Εσωτερικών -Οικονομικών

 

Απάντηση: 

Syndicate content