Γενική Γραμματεία Πολιτισμού

«Να ανακληθεί άμεσα το νέο σχέδιο οργανογράμματος για τη Γεν. Γραμ. Πολιτισμού, που προβλέπει τη μείωση των διευθύνσεων και των τμημάτων κατά 60%. ...»

Ημερομηνία: 
08/02/2013

«Να ανακληθεί άμεσα το νέο σχέδιο οργανογράμματος για τη Γεν. Γραμ. Πολιτισμού, που προβλέπει τη μείωση των διευθύνσεων και των τμημάτων κατά 60%. Η δραματική αυτή συρρίκνωση των δομών και των οργανικών μονάδων της Γεν. Γραμ. Πολιτισμού θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στον ήδη επιβαρυμένο πολιτισμό.»

 

 

Syndicate content