Διορισμός

Διορισμός των διοριστέων / αδιορίστων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 (60%/40%) που εκκρεμεί τα τελευταία χρόνια

28/05/2013
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:11071/28.5.2013

Διορισμός των διοριστέων / αδιορίστων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 (60%/40%) που εκκρεμεί τα τελευταία χρόνια

Με τις προκηρύξεις 2Π, 3Π, 4Π και 5Π 2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1iSnOBV 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση διορισμών εκπαιδευτικών Νομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΕ13).

14/07/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Σε πλήρη εγκατάλειψη το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

10/06/2011
Προς: 
τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Απάντηση: 

 

Εξαπάτηση των υπό διορισμό γυμναστών με βάση τον πίνακα του τριανταμήνου.

18/05/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Syndicate content