ΕΠΑΣ

Ερώτηση και ΑΚΕ: Σχετικά με την υπογραφή και εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης και τη λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ.

08/11/2013
Προς: 
τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:436/3638/8.11.2013

Σχετικά με την υπογραφή και εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης και τη λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ

Στην ομιλία του την 14η Οκτωβρίου 2013, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΟΑΕΔ ανέφερε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Task Force με στόχο τον συνολικό επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού και λειτουργικού του μοντέλου.

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1c2PhIx 

Syndicate content