Εφημερίες

Καταστρατήγηση του δικαιώματος ανάπαυσης μετά από εφημερία των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.

30/06/2011
Προς: 
τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Καταστρατήγηση του δικαιώματος ανάπαυσης μετά από εφημερία των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου.
Σύμφωνα με καταγγελίες των ενδιαφερομένων υπάρχουν περιπτώσεις που αγροτικοί ιατροί δεν απολαμβάνουν του δικαιώματος ανάπαυσης ύστερα από εφημερία, παρότι το δικαίωμα αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Αποπληρωμή δεδουλευμένων εφημεριών στο Παν/κο Νοσοκομείο Πάτρας και την υπόλοιπη Ελλάδα

11/11/2009
Προς: 
την κα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 959/11.11.2009

Syndicate content