Θάσος

Απαραίτητη η θωράκιση των εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου στη Θάσο για την αποφυγή οικολογικής καταστροφής.

Ημερομηνία: 
02/07/2010

Απαραίτητη η θωράκιση των εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου στη Θάσο για την αποφυγή οικολογικής καταστροφής.
 

«Απαραίτητη η θωράκιση των εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου στη Θάσο για την αποφυγή οικολογικής καταστροφής»

02/07/2010
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς: •Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής • Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:12523/2.7.2010

«Απαραίτητη η θωράκιση των εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου στη Θάσο για την αποφυγή οικολογικής καταστροφής»

Απάντηση: 

Syndicate content