ΚΕΠ

Παράνομη διακοπή της απογευματινής λειτουργίας δύο κεντρικών ΚΕΠ της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες λόγω έλλειψης προσωπικού.

22/02/2010
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς - Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6414/ 22.2.2010
Παράνομη διακοπή της απογευματινής λειτουργίας δύο κεντρικών ΚΕΠ της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες λόγω έλλειψης προσωπικού.
 
Απάντηση: 

Syndicate content