Καύση Σκουπιδιών

Αυθαίρετη και επικίνδυνη για τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης η απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την καύση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.

Ημερομηνία: 
15/07/2010

Αυθαίρετη και επικίνδυνη για τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης
η απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
για την καύση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων
από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.
 

Syndicate content