Κρήτη

«Λειτουργία Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία της Κρήτης και Στελέχωση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου»

11/02/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διά Βίου Μάθησης

 

Απάντηση: 

Μεγάλο ποσοστό διαρροής μαθητών από την υποχρεωτική εκπαίδευση στο νομό Ρεθύμνης

08/11/2007
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Μεγάλο ποσοστό διαρροής μαθητών από την υποχρεωτική εκπαίδευση στο νομό Ρεθύμνης

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τη συνταγματική θεσμοθέτηση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σύνταγμα της Ελλάδας 1975, άρθρο 16, παρ. 3) και πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ολοκληρώσει το υποχρεωτικό σχολείο.

Syndicate content