Λιμάνι

Προβλήματα υπαλληλικού προσωπικού του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης από την διαδικασία συγχώνευσης-κατάργησης

14/02/2014
Προς: 
τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6319/14.2.2014

Προβλήματα υπαλληλικού προσωπικού του Κεφαλαίου Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης από την διαδικασία συγχώνευσης-κατάργησης

Με την υπ' αριθμόν Φ 4β/14801/1205 από τις 10-8-2012 ΥΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίστηκε η διάλυση του ΚΑΦ και Ε ΟΛΘ.

Ενιαίο μέτωπο εργαζομένων και κοινωνίας για την αποτροπή των αποκρατικοποιήσεων των λιμανιών και της δημόσιας περιουσίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη συναίνεση της Ν.Δ και του ΛΑΟΣ.

Ημερομηνία: 
21/06/2011

Ενιαίο μέτωπο εργαζομένων και κοινωνίας για την αποτροπή των αποκρατικοποιήσεων των λιμανιών και της δημόσιας περιουσίας που σχεδιάζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη συναίνεση της Ν.Δ και του ΛΑΟΣ.
 

Διακίνηση αυτοαναφλεγόμενου κάρβουνου από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

09/04/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διακινούνται το τελευταίο διάστημα μεγάλες ποσότητες κάρβουνου, περίπου 500.000 τόνοι το χρόνο, το οποίο προέρχεται από την Ινδονησία με προορισμό τα Σκόπια. Η επικινδυνότητα του εν λόγω φορτίου- ΙΜΟ 4- συνίσταται, εκτός των υπολοίπων στην αυτοανάφλεξή του όταν παραμένει στα κρηπιδώματα του λιμανιού, με δυσμενείς επιπτώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων του ΟΛΘ αλλά και επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης.

Syndicate content