ΟΠΑΠ

Η συνέχιση της χρηματοδότησης του Πολιτισμού μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του ΟΠΑΠ

23/10/2012
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η συνέχιση της χρηματοδότησης του Πολιτισμού μετά τη σχεδιαζόμενη πώληση του ΟΠΑΠ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και την από 27.01.2012 σχετική ενημέρωση ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 §§ 4 & 5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/1.7.2011/Α’) και σε εφαρμογή της υπ’ αρ.

Syndicate content