Οργανωτικά

Ανακοίνωση Τύπου του Προεδρείου του Πανελλαδικού Σώματος του ΣΥΡΙΖΑ

19/07/2009

Στις 18 και 19 Ιουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Πανελλαδικού Σώματος του ΣΥΡΙΖΑ, τη σύνθεση του οποίου αποτέλεσαν τα Κεντρικά (Κεντρική Γραμματεία και Κοινοβουλευτική Ομάδα) και Περιφερειακά (οι Γραμματείες των Νομαρχιακών, Τοπικών και Κλαδικών Επιτροπών ολόκληρης της χώρας) Όργανα, καθώς και μεγάλος αριθμός στελεχών που συμμετέχουν σε Θεματικές και άλλες Βοηθητικές Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ.

Syndicate content