Πανελλαδικές

ΕΡΩΤΗΣΗ & Α.Κ.Ε.: Η απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία της τεχνικής κάλυψης των Πανελλαδικών Εξετάσεων εγείρει ερωτήματα ως προς το αδιάβλητο της αποστολής των θεμάτων και θέτει ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

28/04/2014
Προς: 
τους κ.κ.Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων - Οικονομικών
Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:950/7842/28.4.2014
 
Η απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία της τεχνικής κάλυψης των Πανελλαδικών Εξετάσεων εγείρει ερωτήματα ως προς το αδιάβλητο της αποστολής των θεμάτων και θέτει ζητήματα διαφάνειας στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.
 
Ένα από τα πολλά προβλήματα που προέκυψαν από το αιφνίδιο κλείσιμο της ΕΡΤ είναι και εκείνο που σχετίζεται με την αναμετάδοση των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων στα σχολεία της χώρας .
Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1mTwDg5 

Syndicate content