Περίθαλψη

Δημιουργία ανεξάρτητων Τμημάτων Κυστικής Ίνωσης και καθιέρωση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ασθενείς

18/12/2009
Προς: 
κ. Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2283/18.12.2009

Απάντηση: 

 

 

Syndicate content