Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Λουκέτο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιάτιστας

23/09/2011
Προς: 
την κα Υπουργό -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:23423/23.9.2011

 

Λουκέτο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σιάτιστας 

«Σε πλήρη απαξίωση οδηγούνται τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

01/10/2010
Προς: 
τις κ.κ. Υπουργούς - Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

 

Απάντηση: 

Αναιρείται η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ;

10/09/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Syndicate content