Προσωπικό καθαριότητας

Ρητή αναφορά των συμβαλλομένων μερών για την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης με καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

21/03/2011
Προς: 
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:10069/31.12.2001

αριθμός πρωτοκόλλου επανακατάθεσης:13489/21.3.2011

Απάντηση: 

Ακόμη δεν έχει λυθεί το σοβαρό πρόβλημα με τις συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων που άρχισε από τον Σεπτέμβριο του 2008.

01/02/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5389/1.2.2010

Ακόμη δεν έχει λυθεί το σοβαρό πρόβλημα με τις συμβάσεις του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων που άρχισε από τον Σεπτέμβριο του 2008.

Απάντηση: 

Syndicate content