ΧΥΤΑ

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. Περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

19/03/2013
Προς: 
ους κ.κ. Υπουργούς - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Εσωτερικών

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:8626/749/19.3.2013

 

Περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

 

Ο “πιο σύγχρονος ΧΥΤΑ της Ευρώπης”, όπως είχε διαφημιστεί κατά την έναρξη λειτουργίας του το 2008, ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, κινδυνεύει άμεσα πλέον με κορεσμό και καταστροφή, ενώ η υπολειτουργία του δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1guA21z 

Syndicate content