Δελτία Τύπου

Να αποσυρθεί άμεσα το απαράδεκτο πλαίσιο της «Αυτό-αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα του παράνομου αυτού συστήματος.

Ημερομηνία: 
02/04/2014

Να αποσυρθεί άμεσα το απαράδεκτο πλαίσιο της «Αυτό-αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου». Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα του παράνομου αυτού συστήματος.

 Ερώτηση για την άμεση ανάκληση των εγκυκλίων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αφορούν την «Αυτό-αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές υπογραμμίζουν τον απόλυτα παράνομο χαρακτήρα της από 24/3/2014 εγκυκλίου (Α.Π.: 44375/Γ1), με την οποία-μετά τις μαζικές αρνήσεις των Συλλόγων Διδασκόντων να συμμετέχουν στην απαράδεκτη αυτή διαδικασία- εντέλλονται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ορίσουν οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών για την αυτό-αξιολόγηση. Άλλωστε, η εκπαιδευτική κοινότητα απέρριψε το θεσμό της "αξιολόγησης", όπως τον σχεδίασε η συγκυβέρνηση, στη βάση του γεγονότος ότι αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα με απώτερο στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αξιολόγηση - χειραγώγηση των απολύσεων και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, καλεί σε όλους τους τόνους την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να σταματήσει την αυταρχική του ολίσθηση σε σχέση με την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών και να αποσύρει σύσσωμο το στρεβλό πλαίσιο που έχει εισάγει. Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, δεσμεύεται για την ακύρωση των όποιων συνεπειών ενδέχεται να παραχθούν από το εν λόγω παράνομο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και για την αποκατάσταση των αδικιών του. Η Κυβέρνηση της Αριστεράς, προκρίνει αντί της αυταρχικής αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, ένα ουσιαστικό πλαίσιο θεσμικής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την επιμόρφωση και την στήριξη των εκπαιδευτικών, όσο και την συμμετοχική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν συνόλω.