Συνεντεύξεις

Τι είναι οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί και τι σημαίνει η παραγωγή και κατανάλωση μεταλλαγμένων τροφίμων στον άνθρωπο

Έντυπο: 
-
15/03/2006

Θα πρέπει από την αρχή να πούμε, πως ο ακριβής όρος είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, και όχι μεταλλαγμένοι, επειδή αυτοί, δεν προέκυψαν τυχαία στη φύση, αλλά είναι αποτέλεσμα σκόπιμης παρέμβασης του ανθρώπου επάνω στο DNA των οργανισμών αυτών. Παρόλα αυτά επειδή ο όρος μεταλλαγμένα επικράτησε και έτσι γίνεται αντιληπτός, θα τον χρησιμοποιούμε στο κείμενο, εκτιμώντας ότι δεν είναι κύριο σημείο το θέμα της ορολογίας στο μεγάλο θέμα της τροποποίησης του DNA. 1. Τι είναι οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί; Γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί είναι ζωντανοί οργανισμοί ο οποίοι δημιουργήθηκαν τεχνητά με την προσθήκη ή αφαίρεση γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικά είδη. Λ.χ οι επιστήμονες έχουν την δυνατότητα να πάρουν γονίδια από ζώα και να τα μεταφέρουν σε φυτά, γονίδια από μικρόβια να τα προσθέσουν στο καλαμπόκι, γονίδια ανθρώπου να τα ενσωματώσουν σε μικρόβια και ότι άλλο μπορεί να φαντασθεί κανείς. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν νέα φυτά τα οποία δεν θα προσβάλλονται από ασθένειες, θα αναπτύσσονται σε συνθήκες ξηρασίας και σε αλμυρά εδάφη, θα χρειάζονται λίγο νερό, και η διαδικασία παραγωγής τους θα έχει μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Ανάλογες διαδικασίες αφορούν με τα μεταλλαγμένα ζώα. Ο νέος οργανισμός που προέρχεται με αυτόν τον τρόπο, είναι ένας μεταλλαγμένος οργανισμός, ο οποίος δεν θα προέκυπτε ποτέ από φυσικές διαδικασίες. Οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί είναι προϊόντα της γενετικής μηχανικής.