Δελτία Τύπου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ημερομηνία: 
16/03/2009

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης κατέθεσε ερώτηση (13-2-09)σχετικά με τον αποκλεισμό από τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας του ΟΑΕΔ όσων έχουν καταδικαστεί με τον νόμο περί ναρκωτικών.
Στην απάντησή του ο ΟΑΕΔ αναφέρει: « Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ και της προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, ο Οργανισμός προτίθεται να εισηγηθεί (με έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ) την αλλαγή της διάταξης περί απαγόρευσης συμμετοχής ατόμων που έχουν καταδίκη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών στο σχετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Πάντως η αλλαγή της διάταξης αυτής, θα έχει διαβαθμισμένο χαρακτήρα με ανάλογη εξειδίκευση στη βάση της βαρύτητας της παράβασης (π.χ. εμπορία, χρήση κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, θα ληφθούν υπόψη οι σημαντικές υποδείξεις που διατυπώθηκαν πρόσφατα στην Εδική Διακομματική Επιτροπή της Βουλής.»
Στην απάντησή του ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρει: «Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 200064/1503-2007 ΚΥΑ παρέχεται η δυνατότητα ειδικά στα άτομα που έχουν καταδικαστεί ως χρήστες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών να εντάσσονται στο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιλαμβανόμενο την επιτακτική ανάγκη επανένταξης του συνόλου των αποφυλακιζομένων στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και στο πλαίσιο της ασκούμενης μετασωφρονιστικής πολιτικής, αφενός θα εντείνει τις προσπάθειες συμμετοχής περισσότερων ουσιοεξαρτημένων κρατουμένων στα προγράμματα απεξάρτησης και αφετέρου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού αποφυλακιζομένων σε προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.»

Ο Τ. Κουράκης δήλωσε: « Θεωρούμε θετική την πρόθεση του ΟΑΕΔ να εισηγηθεί την τροποποίηση της σχετικής διάταξης και να αρθεί έτσι η αδικία που υφίσταται και αφορά την πλειονότητα των καταδικασμένων με τον νόμο περί ναρκωτικών. Ελπίζουμε η πρόθεση να είναι και δέσμευση εφόσον δεν υπήρχε αντίρρηση από καμία πλευρά και στην Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Μας προβληματίζει όμως η επισήμανση ότι η αλλαγή δεν θα έχει καθολικό χαρακτήρα αλλά θα υπάρχει διαβάθμιση ανάλογη της βαρύτητας της παράβασης. Θεωρούμε ότι ο αποφυλακισμένος έχει τιμωρηθεί και «σωφρονιστεί» όσο βρίσκεται στη φυλακή.
Οι περιορισμοί και μάλιστα στην κρίσιμη φάση της επανένταξης διαιωνίζουν το στιγματισμό και φανερώνουν εκδικητικότητα από την πλευρά της πολιτείας.

Όσον αφορά την επισήμανση του υπουργού θέλουμε να θυμίσουμε ότι μπορεί μεν ο ΟΑΕΔ να επιτρέπει σε όσους έχουν παρακολουθήσει προγράμματα απεξάρτησης την ένταξή τους στο πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας στην πραγματικότητα όμως αυτό αφορά ελάχιστους, γιατί ελάχιστα είναι και τα προγράμματα απεξάρτησης που λειτουργούν στις φυλακές. Τέλος, περιμένουμε την ταχύτατη παρέμβαση των αρμοδίων υπουργείων για την αποκατάσταση της υπάρχουσας αδικίας στο σύνολο των κρατουμένων. Άλλωστε η κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζόμενων ατόμων όχι μόνο αποτρέπει σε ένα βαθμό την υπότροπη συμπεριφορά, αλλά είναι και ένα από τα μέτρα μείωσης της παραβατικότητας προς όφελος των ιδίων και όλης της κοινωνίας.